παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ » ΥΠΕΚΑ - Υπουργική απόφαση σχετικά με την εγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών
ΥΠΕΚΑ - Υπουργική απόφαση σχετικά με την εγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων  ή άλλων μελετών που απαιτούνται και  καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται ,  για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 ( Α΄ 60)

Δείτε το σχετικό αρχείο (ΦΕΚ Β 2200/2011)

| | | | | |