ΥΠΕΚΑ - Υπουργική απόφαση σχετικά με την εγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων  ή άλλων μελετών που απαιτούνται και  καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται ,  για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 ( Α΄ 60)

Δείτε το σχετικό αρχείο (ΦΕΚ Β 2200/2011)