παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ » Δ.ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ - Σύσταση Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής στο ΥΠΕΚΑ
Δ.ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ - Σύσταση Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής στο ΥΠΕΚΑ

Σύσταση Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής στο ΥΠΕΚΑ

Βάση του άρ 38 παρ 15 του ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α’), συστάθηκε στο ΥΠΕΚΑ η «Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής», σκοπός της οποίας είναι η διατήρηση, προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών κτηρίων και οικιστικών συνόλων καθώς και η προώθηση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

 

| | | | | |