ΥΠΟΜΕΔΙ - Απόφαση Δ17α/03/8/ΦΝ460/23-1-2012-ΦΕΚ Β 56/2012 Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.

 ΦΕΚ Β 56/2012 Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.

Δείτε το σχετικό αρχείο.