ΔΟΚΚ/Α - Έγγραφο 11689/13-3-2012 "Σχετικά με λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης"

Σχετικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης - Ν. 4030/2011 

 

Δείτε το 11689/13-3-2012 έγγραφο