παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ » ΔΟΚΚ/Β - Έγγραφο 11380/19-3-2012 "Σχετικά με την υπερύψωση υπογείου σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων "
ΔΟΚΚ/Β - Έγγραφο 11380/19-3-2012 "Σχετικά με την υπερύψωση υπογείου σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων "

 Σχετικά με την υπερύψωση υπογείου σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων- Π.Δ. 4-11-2011 (ΦΕΚ 289/Α/4-11-2011) "όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μεχρί 2000 κατοίκους"

Δείτο το υπ'αριθμ. 11380/19-3-2012 έγγραφο

| | | | | |