παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ » Δ.ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ - Έγγραφο 8002/15-3-12 "Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (άρθρο 22 του Ν. 4030/2011)"
Δ.ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ - Έγγραφο 8002/15-3-12 "Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (άρθρο 22 του Ν. 4030/2011)"

 Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (άρθρο 22 του Ν. 4030/2011)

 

Δείτε το 8002/15-3-2012 έγγραφο

| | | | | |