παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ » ΔΟΚΚ/Α - Έγγραφο 88/8-3-12 "Εφαρμογή της υπ’αρίθμ. 7587/12-2-2004 Υπ. Απόφασης περί μικροπαραβάσεων σε συνδυασμό με αυθαίρετες κατασκευές"
ΔΟΚΚ/Α - Έγγραφο 88/8-3-12 "Εφαρμογή της υπ’αρίθμ. 7587/12-2-2004 Υπ. Απόφασης περί μικροπαραβάσεων σε συνδυασμό με αυθαίρετες κατασκευές"

 Εφαρμογή της υπ’αρίθμ. 7587/12-2-2004 Υπ. Απόφασης περί μικροπαραβάσεων σε συνδυασμό με αυθαίρετες κατασκευές (σχετικά με N.3843/10, N.3775/09, N.4014/11, Ν.1512/85)

 

Δείτε το 88/8-3-2012 έγγραφο

| | | | | |