ΕΓΕΠΕ - Έγγραφο οικ 573/21-03-2012 Εφαρμογή νόμου 4030/2011 (Α' 249) " Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις"

 Έγγραφο οικ 573/21-03-2012 Εφαρμογή ωόμου 4030/2011 (Α' 249) " Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις" ώς προς τον έλεγχο έργων και εργασιών δόμησης (άρθρα 7 και 11) Έγγραφο οικ. 573/21-03-2012