παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ » Εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων απο εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
Εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων απο εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

ΔΑΟΚΑ/Γ Έγγραφα Γενικής Γραμματέως ΧΣΑΠ 20272/1-7-2016 και 14996/21-6-2016 σχετικά με "Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων απο εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)"

Δείτε το 20272/1-7-2016 έγγραφο

Δείτε το 14996/21-6-2016 έγγραφο

| | | | | |