παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ » Δ.Α.Ο.Κ.Α. / Γ΄- Έγγραφο 1112/10-5-2017 "Τοποθέτηση ενεργειακού κελύφους σε υπάρχον κτίριο"
Δ.Α.Ο.Κ.Α. / Γ΄- Έγγραφο 1112/10-5-2017 "Τοποθέτηση ενεργειακού κελύφους σε υπάρχον κτίριο"

  Δ.Α.Ο.Κ.Α. / Γ΄- Έγγραφο 1112/10-5-2017 "Τοποθέτηση ενεργειακού κελύφους σε υπάρχον κτίριο" (άρθρο 2 παρ.15,  άρθρο 11 παρ. 6κστ του ΝΟΚ)

Δείτε το σχετικό έγγραφο

| | | | | |