Θεματική ενότητα Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) & Δ/νσεων ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. στον ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ και συνδρομή της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών σε ερωτήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού