Δ.ΠΟΛ.ΣΧ.: Αποδοχή από τον Υπουργό ΠΕΝ της υπ αρ. 149-2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ .