Δ.Πολ.Σχ.: Εγκύκλιος σχετική με την Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, στις εκτός σχεδίου περιοχές για τον καθορισμό κοινωφελών χώρων