ΔΑΟΚΑ/Γ' Έγγραφο 48500/2043/4-7-2019 σχετικά με "Αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3"

 Έγγραφο 48500/2043/4-7-2019 σχετικά με "Αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3"

 Δείτε το σχετικό έγγραφο