ΔΑΟΚΑ / Γ' Έγγραφο 105605/3990/15-11-2019 σχετικά με "Έλεγχος κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ν.4495/17 στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού"

 ΔΑΟΚΑ / Γ' Έγγραφο 105605/3990/15-11-2019 σχετικά με "Έλεγχος κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ν.4495/17 στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού" 

Δείτε το σχετικό έγγραφο