παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Επιστολή σε εφημερίδα
Επιστολή σε εφημερίδα

 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013
 
Προς
Διεύθυνση Σύνταξης και Αρχισυνταξία της Εφημερίδας Παραπολιτικά
 
Κύριοι,
Σχετικά με σχόλιο της εφημερίδας με τίτλο “Ο σπάταλος κ. Λιβιεράτος” στη σελίδα 2 του ένθετου secret στις 9 Μαρτίου 2013, το οποίο αναφέρεται σε πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ που αφορά στην δημοσιότητα, προβολή, πληροφόρηση και τον προσδιορισμό σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013» ποσού 2 εκ ευρώ, επισημαίνονται τα εξής:
Η συγκεκριμένη δημοπράτηση αφορά στο έργο της Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, το οποίο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, όπως η υλοποίηση των οποίων συμβάλλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στην χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Υπογραμμίζεται λοιπόν ότι το ΕΠΠΕΡΑΑ εντάσσεται στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων η προβολή και γνωστοποίηση επιβάλλεται ως υποχρέωση από την ευρωπαϊκή πλευρά, διότι αφορά στην δημοσιότητα των δράσεων της ΕΕ. Δηλαδή τα χρήματα αυτά διατίθενται από την ΕΕ αποκλειστικά και μόνο για προβολή και δεν μπορούν να διοχετευθούν σε άλλους τομείς, ενώ αν δεν δαπανηθούν, χάνονται.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό δύο εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δεν πρόκειται για το ποσό που θα διατεθεί εν τέλει, αλλά το ποσό που εν δυνάμει μπορεί να διατεθεί. Το αντικείμενο του προγράμματος είναι πολυσχιδές για προβολή σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, έντυπα, κ.λ.π.. Επιπλέον, ο σύμβουλος πληρώνεται μόνον με ποσοστό αμοιβής επ’ αυτών, όπως καθορίζεται στους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του. Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη της διακήρυξης και οι υπολογισμοί έχουν στηριχθεί σε οδηγούς του Υπουργείου Οικονονίας και Οικονομικών.
Η απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΠΠΕΡΑΑ εκδόθηκε με αριθμό 182552/07.10.2010 έγγραφο με υπογραφή του τότε Γενικού Γραμματέα Ανρ. Ανδρεόπουλου. Ακολούθησε η έγκριση των Τευχών δημοπράτησης με την με αριθμό 166824/21.03.2011 Απόφαση υπογραφής της τότε Υπουργού Τ. Μπιρμπίλη. Κατόπιν ο διαγωνισμός ακυρώθηκε (επειδή η χρονική διάρκεια λειτουργίας της μοναδικής Εταιρείας, που κατέθεσε προσφορά, θα εξέπνεε κατά την υλοποίηση της σύμβασης) με την με αριθμό 173615/15.11.2011 Απόφαση υπογραφής του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων Ανδρ. Ανδρεαδάκη και επαναπροκηρύχθηκε με την με αριθμό 174625/13.12.2011 Απόφαση του ιδίου.
Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και έχει αναδειχθεί ανάδοχος, ο δε φάκελος του διαγωνισμού βρίσκεται στις Υπηρεσίες για να δοθεί Προέγκριση υπογραφής σύμβασης από τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Σ. Αλεξιάδη που έχει στην αρμοδιότητά του το ΕΠΠΕΡΑΑ.
Επομένως το σχόλιο της εφημερίδας σας είναι άστοχο και δεν έχει απολύτως καμία βάση, καθώς ο Υπουργός ΠΕΚΑ δεν εμπλέκεται σε καμία φάση της διαδικασίας και δεν σπαταλά χρήματα, πολύ περισσότερο χρήματα τα οποία έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστικά για συγκεκριμένους σκοπούς, τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν πουθενά αλλού, πλην της δημοσιότητας των δράσεων της ΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να προβείτε σε διόρθωση, για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις.
 
Με εκτίμηση
Γραφείο Τύπου ΥΠΕΚΑ
| | | | | | |