παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση (Fitness Check)
Αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση (Fitness Check)

                                                                                                      Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2015

 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
Αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση (FitnessCheck)
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης  Τσιρώνης, με επιστολή του προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Karmenu Vella, υποστήριξε τις θέσεις που απέστειλαν εννέα υπουργοί των κρατών μελών της Ε.Ε, για τη διατήρηση των Οδηγιών για τη Φύση στη σημερινή τους μορφή.
 
Στην επιστολή του επισημαίνει ότι οι Οδηγίες για τη Φύση αποτελούν ορόσημο για την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε και  σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.
 
Τονίζει δε, ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στην πλήρη και συνεπή εφαρμογή των Οδηγιών και στη διάθεση επαρκών πόρων για το σκοπό αυτό και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εκ νέου σύνταξης των κειμένων  των Οδηγιών θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην εφαρμογή τους και σε νομική αβεβαιότητα.

Επιστολή Υπ. Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Τσιρώνη προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Vella

 

 

| | | | | | |