παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Χαιρετισμός του ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στην ημερίδα του ΚΑΠΕ
Χαιρετισμός του ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στην ημερίδα του ΚΑΠΕ

              Αθήνα, 27 Μαΐου 2016

 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Χαιρετισμός του ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών  στην ημερίδα του ΚΑΠΕ
 
Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, Μιχάλης Βερροιόπουλος, απηύθυνε σήμερα Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016, χαιρετισμό στην ημερίδα του ΚΑΠΕ για τα Συγκεντρωτικά Θερμικά Ηλιακά Συστήματα παραγωγής Ενέργειας.
 
Ακολουθεί η ομιλία του κ. Βερροιόπουλου:
 
«Αγαπητοί σύνεδροι,
 
Η φάση που διανύουμε χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβατικότητα. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει γρήγορα και σε λίγο καιρό τίποτα δεν θα είναι ίδιο όπως χθες. Στη προμήθεια η αγορά σιγά αλλά σταθερά ανοίγει και δίνει τη δυνατότητα ανταγωνιστικών τιμολογίων προς όφελος του καταναλωτή. Η χονδρική αγορά πολύ σύντομα θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης αγοράς συνδεδεμένης με την Ευρώπη. Στο υπουργείο η επεξεργασία του ν/σ για το περίφημο «μοντέλο στόχο» για την ηλεκτρική αγορά είναι σε προχωρημένο στάδιο. Η ταυτόχρονη επίλυση της αγοράς μας με αυτή της Ιταλίας, η εισαγωγή της προθεσμιακής και ενδο-ημερήσιας αγοράς καθώς και αυτή της αγοράς εξισορρόπησης στοχεύουν στη διαφάνεια, τη μείωση του κόστους της ενέργειας, στην ανάδειξη πραγματικών και αγορακεντρικών τιμών ενέργειας και ισχύος, τέλος στην ομαλή συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά.
 
Στον τομέα των ΑΠΕ πολύ σύντομα θα βγάλουμε σε διαβούλευση το ν/σ για το νέο σύστημα ΑΠΕ φιλοδοξώντας να έχει ψηφιστεί στις αρχές Ιουλίου. Σημειώστε ότι θα είναι το πρώτο σύστημα στήριξης που θα είναι εγκεκριμένο. Το πρώτο σύστημα που θα υποστηρίζει τις επενδύσεις σε ΑΠΕ μέσω ενός ορθολογικού συστήματος αμοιβών που βασίζεται σε εύλογες αποδόσεις. Το νέο σχήμα επιτρέπει επιτέλους την ανάδειξη τιμών μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και όχι μέσω του διοικητικού προσδιορισμού τους.
 
Προωθούμε ταυτόχρονα τον εικονικό συμψηφισμό ενέργειας, σε πρώτη φάση στους δήμους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στον πρωτογενή τομέα.
Ενισχύουμε την παραγωγή θερμότητας από ΑΠΕ (βιομάζα, γεωθερμία κλπ) τόσο μέσω του νέου επενδυτικού νόμου όσο και μέσω ΕΣΠΑ.
Προωθούμε τα υβριδικά έργα στα νησιά μέσω της ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου αλλά και ειδικών δράσεων προκειμένου να επιτύχουμε μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ.
Έχουμε συστήσει ειδική ομάδα εργασίας για την δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη λειτουργία των μικρών ανεμογεννητριών.
 
Αγαπητοί σύνεδροι,
 
Ως γνωστόν για το 2020, έχουν προταθεί από την Ε.Ε. δεσμευτικοί στόχοι για κάθε χώρα, όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ, την εξοικονόμησης ενέργειας και τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. Ο στόχος συμμετοχής των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας για την Ελλάδα το 2020 εξειδικεύεται σε 18% και ο εθνικός στόχος τέθηκε στο 20%.
 
Σήμερα, η ισχύς των ΑΠΕ στο Σύστημα προσεγγίζει τα 4810 MW και η ισχύς των θερμικών μονάδων και μεγάλων υδροηλεκτρικών είναι περίπου 13500 MW, όταν η μέγιστη ζήτηση ισχύος προσεγγίζει τα 10000 MW σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα για τα ΜΔΝ η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ είναι 484MW και η εγκατεστημένη ισχύς των συμβατικών μονάδων 1780 MW υπερκαλύπτοντας αντίστοιχα την μέγιστη ζήτηση ισχύος στα ΜΔΝ. Το σημερινό σημαντικό μέγεθος εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ  στη χώρα και το ακόμα μεγαλύτερο το 2020 απαιτεί την παρουσία μεγάλης συμβατική ισχύς παραγωγής λόγω της μεταβλητότητας που παρουσιάζουν οι μη ελεγχόμενοι σταθμοί ΑΠΕ, όπως είναι τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά. Σημαντική λύση στο πρόβλημα αυτό συνιστά  η εγκατάσταση ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ που θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε συνεχή βάση με δυνατότητα ικανοποιητικής πρόβλεψης της παραγωγής τους, να αποθηκεύουν ενέργεια και να την αποδίδουν στο σύστημα όταν υπάρχει ανάγκη ισχύος ή ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής ενέργειας του συστήματος (ΜΔΝ ή Σύστημα). Μία εκ των ενδεικνυόμενων λύσεων είναι η εγκατάσταση ηλιοθερμικών σταθμών.
 
Η Ελλάδα, μαζί με τις Ισπανία, Ιταλία και Κύπρο, λόγω των υψηλών ποσοστών αμέσου ακτινοβολίας (DNI), αποτελούν πρόσφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγκατάσταση ηλιοθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.  
 
Η Ισπανία αποτελεί σήμερα την χώρα της ΕΕ με την μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ ηλιοθερμικών σταθμών και την Ελλάδα να επιθυμεί με τη σειρά της να δοκιμάσει και αυτή το μονοπάτι αυτό. Έτσι, η χώρα, παρά το υψηλό κόστος εγκατάστασης των τεχνολογιών αυτών, έχει θεσμοθετήσει που οδηγεί σε ικανοποιητικούς βαθμούς απόδοσης κεφαλαίων της τάξης του (9-10%), έχοντας ως στόχο να εγκατασταθούν σε περιοχές με υψηλό δυναμικό αμέσου ηλιακής ακτινοβολίας, εμπορικά διαθέσιμες και δοκιμασμένες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνολογία παραβολικών κατόπτρων, ηλιακού πύργου και παραβολικών πιάτων. Ακολούθως, αφού η χώρα αποκτήσει εμπειρία από τη λειτουργία των συστημάτων αυτών και δει τα οφέλη που μπορούν οι σταθμοί αυτοί να δώσουν στην λειτουργία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα εξετάσει την περαιτέρω ενίσχυση της τεχνολογίας αυτής.
 
Στην Ελλάδα έχει χορηγηθεί ένας σημαντικός αριθμός αδειών παραγωγής ενώ ήδη 2 εξ αυτών, συνολικής ισχύος 120 MW, στη νήσο Κρήτη, βρίσκονται σε ώριμο σχετικά στάδιο υλοποίησης. Οι σταθμοί αυτοί θα ενισχύσουν την επάρκεια ισχύος του συστήματος και θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ και μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. Επιπλέον, ειδικά για την Κρήτη, τα έργα αυτά κρίνονται αναγκαία εάν αναλογιστεί κανείς ότι ήδη από το 2019, λόγω της ανάγκης περιορισμού των εκπεμπόμενων ρύπων, αρκετές θερμικές μονάδες του νησιού θα πρέπει να περιορίσουν σημαντικά τη λειτουργία τους.
 
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι, η χώρα υποστηρίζει την ένταξη των συστημάτων αυτών σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενισχύσεων και ήδη δύο έργα έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχα προγράμματα (NER 300).
 
Αγαπητοί φίλοι,
 
Ο δρόμος της προώθησης της ενέργειας από ΑΠΕ είναι μακρύς και επίπονος, ας σημειωθεί εδώ η προσπάθεια που γίνεται για την περεταίρω προώθηση των βιοκαυσίμων όπου προετοιμαζόμαστε για την θέσπιση της εισαγωγής της βιο-αιθανόλης στο μίγμα καυσίμου βενζίνης καθώς και των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς. Επανέρχομαι όμως λέγοντας ότι όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα δύσκολο για τη χώρα μας οικονομικό περιβάλλον. Το στοίχημα που έχουμε βάλει είναι η προώθηση των ΑΠΕ να μη γίνει πλήττοντας για μια άλλη φορά το γνωστό υποζύγιο, τον καταναλωτή. Στοίχημά μας είναι η προώθηση των ΑΠΕ να συνδυαστεί όσο είναι εφικτό με τις τοπικές κοινωνίες είτε με τη μορφή συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας είτε γιατί οι τοπικές κοινωνίες θα προσφέρουν την πρώτη ύλη ή θα αξιοποιούν την παραγόμενη ενέργεια είτε, τέλος, γιατί οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ  θα συμβάλουν στην περιβαλλοντική προστασία.
Είμαστε βέβαιοι ότι το ΚΑΠΕ με καινούργιο βηματισμό θα συμβάλει με το επιστημονικό του δυναμικό και εκ του ρόλου του στην προσπάθεια αυτή. Τα αποτελέσματα αυτής της νέας αρχής ήδη είναι ορατά. Το Υπουργείο θέλει το ΚΑΠΕ στο κέντρο των εξελίξεων στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το εμπιστεύεται και το υποστηρίζει στο να επιτελέσει το ρόλο του.
 
Σας ευχαριστώ.»
 
| | | | | | |