Έναρξη της Διαιτησίας

 Αθήνα,  14 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιδόθηκε σήμερα στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η αίτηση προσφυγής σε Διαιτησία του ελληνικού δημοσίου. Με την κοινοποίηση αυτή ξεκινά επίσημα η διαδικασία της Διαιτησίας.
 
από το Γραφείο Τύπου