παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Πρώτη συνεδρίαση της μόνιμης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία
Πρώτη συνεδρίαση της μόνιμης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία

 27 Νοεμβρίου 2019

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
Πρώτη συνεδρίαση της μόνιμης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία
 
 
 
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
 
Πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου η 1η τακτική συνεδρίαση της μόνιμης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία, μετά από σχετική πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων,  Καθηγητή κ. Αραβώση, που συντονίζει τις σχετικές πρωτοβουλίες εκ μέρους του Υπουργείου.
 
Ο κ. Αραβώσης στην εισαγωγική του ομιλία τόνισε - μεταξύ άλλων - ότι οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  συνοψίζονται στη μετάβαση από τη γραμμική στην Κυκλική Οικονομία μέσα από έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο, στοχεύοντας σε πολιτικές στρατηγικού χαρακτήρα και ευρέος κοινωνικού οφέλους και αφορούν οριζόντια σε όλη την Ελληνική οικονομία. Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς που συμμετέχουν στη Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι:
 
·         Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ)
·         Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
·         Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)
·         Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ)
·         Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)
·         Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
·         Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)
·         Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου
·         Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)
·         Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ)
·         Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)
·         Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)
·         Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς»
·         Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
 
Σημαντική συμβολή στην ευρεία συζήτηση παρείχαν οι τοποθετήσεις όλων των εκπροσώπων των φορέων για τις άμεσες προτεραιότητες στην πορεία της μετάβασης στο κυκλικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Χαρακτήρισαν ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συγκρότηση της Επιτροπής και έθεσαν στη διάθεση του Υπουργείου το δυναμικό και τις προτάσεις τους.
 
Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε, εν όψει της διαμόρφωσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσεων με στόχους και χρονοδιάγραμμα, την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων των φορέων στο αμέσως επόμενο διάστημα στα ζητήματα:
 
·         Αναγκαίων νομοθετικών και πολιτικών πρωτοβουλιών
·         Κινήτρων για τις επιχειρήσεις και δεικτών παρακολούθησης
·         Πρωτοβουλιών Ενημέρωσης, ανταλλαγής γνώσης και ευαισθητοποίησης
·         Προτάσεων πιλοτικών έργων
·         Εξειδικευμένων κλαδικών πολιτικών (τρόφιμα, πλαστικά, τουρισμός κα)
·         Χρηματοδοτικών εργαλείων Ευρωπαϊκών και ιδιωτικών 
·         Δημιουργίας Παρατηρητηρίου κυκλικής οικονομίας για παρακολούθηση της πορείας της
 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων θα αποτελεί όργανο μόνιμου χαρακτήρα,  θα δρα ως Εθνικό Συμβούλιο και θα συμβάλει στη διαμόρφωση των πολιτικών  για την Kυκλική Oικονομία,  αλλά και στη διοχέτευση μέτρων και πρωτοβουλιών στον παραγωγικό ιστό και την κοινωνία.

 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

| | | | | | |