παρέχεται από
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
φωτογραφικό υλικό: Ροδάνθη Σεντούκα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ » ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ » ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
Έχει ως αποστολή τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου των Ελεγκτών Δόμησης και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους
 

Το έργο των Ελεγκτών Δόμησης παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), η οποία ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ).
Η ΕΥΕΔ συστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (ΦΕΚ 249 Α΄) και έχει ως αποστολή τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου των Ελεγκτών Δόμησης και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Το έργο της ΕΥΕΔ ασκείται μέσω της Γενικής Επιθεώρησης της ΕΥΕΔ και από δύο Τομείς, Νοτίου Ελλάδας με έδρα την Αθήνα και Βορείου Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ταχυδρομική διεύθυνση Τομέα Νοτίου Ελλάδας :  Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Τομέα Νοτίου Ελλάδας: 210 8701898

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας Τομέα Νοτίου Ελλάδας: eyed-ne@prv.ypeka.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση Τομέα Βορείου Ελλάδας: Αδριανουπόλεως 24, 55133, Καλαμαριά

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Τομέα Βορείου Ελλάδας: 2310 483238, 2310-483240

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας Τομέα Βορείου Ελλάδας: tedk-eve@prv.ypeka.gr, fax: 2310-483247

 

 


 


 

 

| | | | | |