παρέχεται από
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
φωτογραφικό υλικό: Ροδάνθη Σεντούκα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ » ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
 
Το έργο των Τμημάτων Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων ασκείται μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων και επιμερίζεται γεωγραφικά στους τομείς:
 • Νοτίου Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδας.
  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 119, ΤΚ 11526, Αθήνα
  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 6969552, 210 6969559, 210 6969477, 210 6969575 & 210 6969777
  Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: 
 • Βορείου Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.
  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αδριανουπόλεως 24, ΤΚ 55133, Καλαμαριά
  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 483225,  2310 483237-240
  Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:

 

 

| | | | | |