παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΗ » ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ » Νομός Θεσσαλονίκης - Τοπικές Κοινότητες Αγίας Τριάδας, Περαίας και Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού, των Τοπικές Κοινότητες Βασιλικών, Ν. Ρυσίου και Πλαγιαρίου του Δήμου Θέρμης.
Νομός Θεσσαλονίκης - Τοπικές Κοινότητες Αγίας Τριάδας, Περαίας και Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού, των Τοπικές Κοινότητες Βασιλικών, Ν. Ρυσίου και Πλαγιαρίου του Δήμου Θέρμης.

Νομός Θεσσαλονίκης - Τοπικές Κοινότητες Αγίας Τριάδας, Περαίας και Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού, των Τοπικές Κοινότητες Βασιλικών, Ν. Ρυσίου και Πλαγιαρίου του Δήμου Θέρμης.

ΝΕΟ: Κατάλογος αποφάσεων Ε.Π.Ε.Α για οριστικούς δασικούς χάρτες Τ. Κ. Αγ. Τριάδας Περαίας Δ. Θερμαϊκού και Τ.Κ. Πλαγιαρίου Δ. Θέρμης.

 

| | | | | |