παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΗ » ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ » Ανάρτηση δασικών χαρτών των τοπικών κοινοτήτων Ολυμπιάδας & Περδίκα της ΔΕ Πτολεμαίδας και της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Χριστοφόρου της ΔΕ Αγ. Παρασκευής του Δ. Εορδαίας του Ν. Κοζάνης
Ανάρτηση δασικών χαρτών των τοπικών κοινοτήτων Ολυμπιάδας & Περδίκα της ΔΕ Πτολεμαίδας και της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Χριστοφόρου της ΔΕ Αγ. Παρασκευής του Δ. Εορδαίας του Ν. Κοζάνης

Ανάρτηση δασικών χαρτών των τοπικών κοινοτήτων Ολυμπιάδας & Περδίκα της ΔΕ Πτολεμαίδας και της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Χριστοφόρου της ΔΕ Αγ. Παρασκευής του Δ. Εορδαίας του Ν. Κοζάνης όπως θεωρήθηκαν και αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012.

Πλέον των ανωτέρω δασικών χαρτών, στην ανάρτηση περιλαμβάνεται και το αντίστοιχο αρχείο της βάσης δεδομένων σε μορφή.

Απόφαση ανάρτησης και προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων.

Προθεσμία άσκησης αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου Δασικών Χαρτών 

Συμπιεσμένο αρχείο zip με τους δασικούς χάρτες, την απόφαση, το έντυπο υποβολής αντιρρήσεων και το αρχείο της βάσης δεδομένων.

| | | | | |