παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 
  • Καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 3448/2006.
    Σχετική Απόφαση

 

Διαδικτυακές Υπηρεσίες του ΥΠΕN   

1

http://www.ypeka.gr

Κεντρικός δικτυακός τόπος

2

http://astikalimata.ypeka.gr

Αμφίδρομη διαδικτυακή υπηρεσία (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας)

3

http://eprm.ypeka.gr

Ηλεκτρονική υπηρεσία 4ου επιπέδου (Περιβαλλοντική αδειοδότηση)

4

http://daktylios.ypeka.gr

Ηλεκτρονική υπηρεσία 4ου επιπέδου (έκδοση κάρτας κυκλοφορίας εντός δακτυλίου)

5

http://aepo.ypeka.gr

Αμφίδρομη διαδικτυακή υπηρεσία (ανάρτηση από περιφερειακές υπηρεσίες της χώρας των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων )

6

http://www.e-per.gr

Αμφίδρομη διαδικτυακή υπηρεσία  (περιβαλλοντικές πληροφορίες)

7

http://lmt.ypeka.gr

Αμφίδρομη διαδικτυακή υπηρεσία (Διαχείριση Μητρώου Σημείων Υδροληψίας Χώρας) 

8

http://dp.ypeka.gr

Αμφίδρομη διαδικτυακή υπηρεσία (Aνάρτηση Πράξεων χαρακτηρισμού Δασικών εκτάσεων από τις Δασικές υπηρεσίες της χώρας)

9

http://anakyklosi.ypeka.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος (πληροφορίες)

10

http:// wfdver.ypeka.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος Διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας

11

http://floods.ypeka.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

12

http://www.bathingwaterprofiles.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος Μητρώου ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης Ελλάδας

13

http://estia.minenv.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος (διαχείριση αρχείου Παραδοσιακών Οικισμών και διατηρητέων κτιρίων)

14

http://mapsportal.ypen.gr

GIS  θεματικών πληροφοριών ΥΠΕΚΑ

15

http://bwm.ypeka.gr

Διαδικτυακή υπηρεσία ενημέρωσης της ποιότητας υδάτων (εργαστηριακές αναλύσεις) & παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων των ακτών κολύμβησης της χώρας. 

16

http://nmwn.ypeka.gr

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων

17

http://kdn.ypeka.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας

18

http://wrm.ypeka.gr

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

19

http://wsm.ypeka.gr/

Εφαρμογή Πολιτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος - Θέματα Οργάνωσης, Διαχείρισης και Κοστολόγησης των Υπηρεσιών Ύδατος

20

www.latomet.gr

Διαχείριση μεταλλείων και λατομείων της χώρας

21

https://exoikonomisi.ypen.gr

Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ"

22

http://exoikonomisi.ypeka.gr

Θεματικός δικτυακός τόπος (χρηστικές πληροφορίες)

23

http://gis.epoleodomia.gov.gr/v11/

Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης Πληροφοριών και Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών

24


https://ods.fgases.ypen.gr

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φθοριούχων Αερίων και Ουσιών που καταστρέφουν την στοιβάδα του Όζοντος (σε φάση ανάπτυξης)

25

http://ekpaa.ypeka.gr

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

26

http://respublic.ypeka.gr

Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων για την ενίσχυση της Ηλεκτροπαραγωγής από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ  

27

http://oset.ypen.gr

Παρατηρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

28

http://wfdgis.ypeka.gr

Γεωπύλη Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για καθορισμό Υδατικών Διαμερισμάτων, Λεκανών Απορροής Ποταμών και υπόγειων/επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων 

29

http://msa.ypeka.gr

Γεωχωρική Πύλη Χρήσεων Γης (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, Π.Δ. Προστασίας Ορεινών Όγκων) Αττικής

30

http://mds.ypen.gr

Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών

 

 

| | | | | | |