παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

19.12.2016 - Ανακοίνωση ΥΠΕΝ προς τους ελεγκτές δόμησης περί υποχρέωσης τους υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες

Σχετική Ανακοίνωση
Ιστοσελίδα εφαρμογής


12.12.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών και Ενστάσεων.

Σχετική Ανακοίνωση


11.11.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπών α) διενέργειας/ αξιολόγησης διαγωνισμού και β) παρακολούθησης/ παραλαβής που αφορούν στο έργο «Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΕΕ» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.


Σχετική Ανακοίνωση


10.11.2016 - Έγκριση κα εφαρμογή Εγχειριδίου Διαδικασιών Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Απόφαση Υπουργού

Εγχειρίδιο Διαδικασιών για Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις (αρχείο zip 9 MB)


09.11.2016 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Οκτωβρίου 2016.

Σχετική Ανακοίνωση


09.11.2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δώδεκα (12) υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετική Ανακοίνωση


17.10.2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εκπόνηση απαιτούμενων εκθέσεων καθορισμού βέλτιστων από πλευράς κόστους ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (nZEB).

Σχετική Ανακοίνωση


17.10.2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων»

Σχετική Ανακοίνωση


17.10.2016 - Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Διακίνησης Εγγράφων στο Υπουργείο από 1/1/2017

Σχετική Ανακοίνωση


04.10.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας συμπληρωματικής κλήρωσης επιλογής ενδιαφερόμενων λόγω παραίτησης δύο εκ των επιλεγέντων για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το αρ. 72 του ν. 4369/2016(Α΄33) όπως ισχύει.

Σχετική Ανακοίνωση


04.10.2016 -Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ.1 : «Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (GR 01), Βόρειας Πελοποννήσου (GR 02) και Ανατολικής Πελοποννήσου (GR 03)» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Ε.Ε.-Λ.Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΤΕΜ Α.Ε., ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ, HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., ΚΟΤΖΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Σχετική Απόφαση


03.10.2016 -Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ.7 : «Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (GR 14)» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ADENS Α.Ε., ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Σχετική Απόφαση


03.10.2016 - Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ.6 : «Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (GR 13)» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ADENS Α.Ε., ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Σχετική Απόφαση


13.09.2016 - Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων

Το ΣΕΠΔΕΜ μεταφέρθηκε στο κεντρικό κτίριο του ΥΠΕΝ στη Λεωφόρο Μεσογείων 119. Για την επικοινωνία με τα τμήματα Επιθεώρησης ισχύουν όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βρίσκονται εδώ. Τα νέα τηλέφωνα των υπηρεσιών θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου.


06.09.2016 - Περίληψη Προκήρυξης Πανελλήνιου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών:«Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών εγκαταστάσεων και του περιβαλλοντα χώρου τους, εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης» 

Περίληψη Προκήρυξης


28.07.2016 - Συμπληρωματική προκήρυξη – πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων- μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)

Σχετική απόφαση


25.07.2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετική απόφαση


07.07.2016 -Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιουνίου 2016.

Σχετική απόφαση


01.07.2016 - Δημοσιοποιήθηκε ο Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143).

To κείμενο της Απόφασης


01.07.2016 - Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ως Διαχειριστή του Προγράμματος (Programme Operator) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014»..

Απόφαση Διαγωνισμού


24.06.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης επιλογής ενδιαφερόμενων για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το αρ. 72 του ν. 4369/2016(Α΄33) όπως ισχύει.
Σχετική ανακοίνωση


23.06.2016 - Προκήρυξη - Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων- μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)
Σχετική απόφαση


21.06.2016 - Ανακοίνωση για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Αντιμετώπιση θεμάτων λειτουργίας των κατασκηνώσεων
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Ανακοίνωση για τη λειτουργία της κατασκήνωσης


21.06.2016 - Προκήρυξη - Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων- μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)   

Δείτε τη σχετική απόφαση


17.06.2016 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Μαΐου 2016

Δείτε τη σχετική απόφαση


06.06.2016 - Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών στην εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ορεινού όγκου του Υμηττού και Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος»

Δείτε τη σχετική απόφαση


27.05.2016 - Ημερίδα για το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Περισσότερα...


23.05.2016 - Πρόταση σύντομης ανακοίνωσης στον ιστοχώρο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ημερίδα του ΗΠΜ της 1ης Ιουνίου 2016

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα για το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.
Η μετάβαση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε διαδικτυακή μορφή, η οποία επιδιώκεται με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ενημέρωση των στελεχών των αρμόδιων Υπηρεσιών είναι ένα απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή στην ημερίδα των στελεχών των Υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και των σχετικών με αυτή γνωμοδοτικών υπηρεσιών και φορέων.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr
 


18.05.2016 - Ανακοίνωση για τη στελέχωση της επιτροπής κατασκήνωσης

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση


18.05.2016 - Ανακοίνωση για τη λειτουργία της κατασκήνωσης


13.05.2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το αρ.72 του ν.4369/2016 (Α΄33) όπως ισχύει.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση


28.04.2016 - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Εργασίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υ.Π.ΕΝ. για την επικαιροποίηση και προσαρμογή στην υφιστάμενη νομοθεσία της Μελέτης του υγροτόπου Ψάθας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Δείτε τη σχετική πρόσκληση


15.04.2016 - Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2016.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιανουαρίου 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός φεβρουαρίου 2016


31.03.2016 - Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.

 Κατεβάστε τη σχετική Μελέτη και τους σχετικούς χάρτες


21.03.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


21.03.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του Ν. 3886/2010 και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


10.03.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


10.03.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του Ν.3886/2010 και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/07.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


24.02.2016 - Ανάρτηση Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 5 της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ. 23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3497/29.12.2014) «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ».

Δείτε το σχετικό έγγραφο


12.02.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


03.02.2016 – Εκδόθηκε η Ορθή Επανάληψη της Απόφασης οικ.171434/01.02.2016 με θέμα «Καθορισμός  υπόχρεων  και  υπολογισμός  του  τέλους  διατήρησης  δικαιώματος κατοχής  άδειας  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  για  το  έτος  2015,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α ́143)». Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, αναφέρεται ότι οι διορθώσεις αφορούν αποκλειστικά:

  • στην ορθή αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία υποβάλλονται τα αιτήματα διόρθωσης  προδήλων σφαλμάτων των στοιχείων του πίνακα:
  • στην παράταση της προσθεσμίας υποβολής των αιτημάτων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά μία (1) ημέρα, ήτοι από 17.02.2016 στις 18.02.2016. Ειδικότερα, τα αιτήματα υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως την 18.02.2016 και ώρα 15.00, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την 18.02.2016 και ώρα 24.00, με την ένδειξη «Αίτημα διόρθωσης σφάλματος σύμφωνα με το άρθ. 27 Ν. 4342/2015».

Σχετική Απόφαση

Παράρτημα Απόφασης


29.01.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


14.12.2015 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Νοεμβρίου 2015.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


09.12.2015 - Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


13.11.2015 - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό δύο (2) μελών λόγω λήξης θητείας δύο (2) μελών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 

Δείτε το σχετικό έγγραφο


13.11.2015 - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό δύο (2) μελών λόγω λήξης θητείας δύο (2) μελών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (1 μέλος και Αντιπρόεδρος Β)


11.11.2015 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Οκτωβρίου 2015


22.10.2015 - Κατακύρωση αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών.


22.10.2015 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.ΠΕΡ.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Σεπτεμβρίου 2015


16.10.2015 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (παράταση προθεσμίας) για την κατάθεση προτάσεων απομάκρυνσης των υπολειμμάτων καύσης, από το χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρίας «Γενική Ανακυκλώσεως -Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε.», στη θέση «Πεύκο Μαυράκη» ή «Πάτημα», Δ. Ασπροπύργου, Ν. Αττικής, έπειτα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 6η Ιουνίου 2015.


09.10.2015 - Aνακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.


Aνακοίνωση ματαίωσης διαγωνισμού που αφορά τη φύλαξη κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Ανακοίνωση ματαίωσης του διαγωνισμού της διακήρυξης 04/2014


22.09.2015 Συγκέντρωση επιτροπής και άνοιγμα προσφορών, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
 

21.09.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων απομάκρυνσης των υπολειμμάτων καύσης, από το χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρίας «Γενική Ανακυκλώσεως -Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε.», στη θέση «Πεύκο Μαυράκη» ή «Πάτημα», Δ. Ασπροπύργου, Ν. Αττικής, έπειτα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 6η Ιουνίου 2015.
 

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
 

Ανακοίνωση Διεξαγωγής κληρώσεων
 

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνός Ιουλίου 2015    
 

Προκήρυξη Θέσεων για το Διορισμό Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης ( Π.Σ.Ε.Α. ) Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το Εκπαιδευτικό Έτος 2016    
Δείτε το σχετικό έγγραφο
Τοπικά Σχέδια Δράσης για την προστασία προστατευόμενων  ειδών της άγριας πανίδας   
 

02.07.2015 -Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων αντικατάστασης μελών συλλογικού οργάνου

21.05.2015 -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)

07.05.2015 -Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων αντικατάστασης μέλους συλλογικού οργάνου 

06.05.2015 -Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

05.05.2015 - Δράσεις για την υλοποίηση προγράμματος «Διάλογος μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ και Τουρκίας»- Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διάλογος μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ και Τουρκίας», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) με 11 εκ. ευρώ, έχει δημοσιευτεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ένταξη προτεινόμενων δράσεων.
Το προαναφερόμενο πρόγραμμα αφορά εννέα προτεραιότητες, και ειδικότερα το περιβάλλον, την ενέργεια, την προστασία των καταναλωτών και της Υγείας, την Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια, το δικαίωμα εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, την περιφερειακή πολιτική, την επιχειρηματική και βιομηχανική πολιτική, την γεωργία και αλιεία και την εκπαίδευση
Μεταξύ των επιλέξιμων φορέων για την υλοποίηση των δράσεων είναι Ιδρύματα, Ενώσεις, Επαγγελματικές Ενώσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των ΚΜ της ΕΕ, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργασθούν με αντίστοιχους φορείς της Τουρκίας. Προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν για ορισμένες δράσεις έως τις 25 Μαΐου 2015 και για ορισμένες άλλες έως τις 5 Ιουνίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν στους ιστοτόπους www.civilsocietydialogue.org, www.avrupa.info.tr, www.cfcu.gov.tr και www.ab.gov.tr.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους χειριστές

Σταμούλη Εβελίνα (2131515661)
Τίκος Βασίλειος (2131515755)

_________________________________________________________________________________________________________
   
04.05.2015 -Ανακοίνωση για στελέχωση Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου
 
Στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΚΑ) λειτουργεί το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό (άρθρο 8 του Π.Δ 100/2014).
Δεδομένης της ανάγκης εύρυθμης λειτουργίας του ανωτέρω Τμήματος, κρίνεται απαραίτητη η άμεση στελέχωσή του με προσωπικό των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Δικηγόρων με έμμισθη εντολή και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (με γνώση Η/Υ).
Όσοι εκ των υπαλλήλων ενδιαφέρονται, θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τις 13 Μαΐου 2015  είτε στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Αμαλιάδος 17, Τ.Κ 11523 Αθήνα) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.mastromichalis@prv.ypeka.gr .
   

28.04.2015 -Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για τη συγκρότηση δύο (2) Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής του αρ. 4 του ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/14-1-2002 τ. Α').
 

20.04.2015 -Διεθνής Διαγωνισμός Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Τυνησίας STEG για την Κατασκευή σταθμού ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταικών 10MW) στην TOZEUR 

Ενημερώνουμε ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Τυνησίας προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την Κατασκευή σταθμού ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταικών 10MWc) στην TOZEUR (αριθμός προκήρυξης AOI 2015 E 4010). Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν δημοσιευτεί στη διεύθυνση

 
Φορέας του έργου είναι η STEG (Societe Tunisienne d’ Electricite et du GAZ). Παραλαβή τεύχους δημοπράτησης έναντι 1000 δηναρίων από:
STEG
Direction de l’ equipment
38 rue Kemal-Ataturk, Tunis,
tel.  +21671341311, fax  +21671349981

17.04.2015 - Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ENTSO-G)  για υποβολή προτάσεων έργων  που θα ενταχθούν στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων
 
Tο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ENTSO-G)  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις  έργων που θα ενταχθούν στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων (TYNDP).
 
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την Τετάρτη  22 Απριλίου 2015. 
 
Κατά δήλωση του ENTSO-G πρόκειται για μια κατ΄εξαίρεση πρόσκληση  που αφορά μόνο τα έργα εκείνα που μπορούν να αμβλύνουν τις συνέπειες της ακύρωσης του έργου του αγωγού South Stream.      
 Σχετική πληροφόρηση υπάρχει στους εξής ιστότοπους:
 
 
 

08.04.2015 - Ανάρτηση Συμπληρωματικής Πρόσκλησης  Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ)
 

01.04.2015 - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας α) για το διορισμό ενός (1) μέλους λόγω λήξης θητείας μέλους και β) ενός (1) μέλους λόγω λήξης της θητείας του Αντιπροέδρου Α , στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
 

26.03.2015 - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό ενός (1) μέλους λόγω λήξης θητείας του Προέδρου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
 

20.03.2015 - Ανάκληση της υπ' αριθμ. Δ13/Β/Φ9.5.12/16171/13.10.2014 προκήρυξης για το διορισμό ενος (1) μέλους στη ΡΑΕ και της υπ'αριθμ. Δ13/Β/Φ9.5.12/17813/27.10.2014 προκήρυξης για το διορισμό Αντιπροέδρου Α τηε ΡΑΕ.
 

27.02.2015 - Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες ΤΥΕ, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 

25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικών οργάνων Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του Ν. 3886/2010 και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07 .
 

Σχετική Ανακοίνωση


25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.
 

Σχετική Ανακοίνωση


25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου. 

Σχετική Ανακοίνωση


25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

Σχετική Ανακοίνωση


25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

Σχετική Ανακοίνωση


10.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

Σχετική Ανακοίνωση


27.01.2015 - 1η Τροποποίηση Ανοικτών Προσκλήσεων, No GR02.01, No GR02.02 και No GR02.03, εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014)Απόφαση πρόθεσης ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών

Σχετική Ανακοίνωση


27.01.2015 - Απόφαση πρόθεσης ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών

Σχετική Απόφαση


 
 24.12.2014 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων

Σχετική Ανακοίνωση


17.12.2014 - Πίνακες παραγωγής πρωτογενών δαικών προϊόντων από τα δημόσια δάση της χώρας έτους 2013. 

Σχετική Απόφαση


16.12.2014 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης αντικατάστασης μελών συλλογικών οργάνων.

Ανακοίνωση υπ' αριθμ Πρωτ. Οικ. 58546


Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων Εκτέλεσης Έργων Κατεδάφισης Αυθαιρέτων Κατασκευών σε δασικές-αναδασωτέες εκτάσεις με ένταξή τους στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου, που αφορά στην Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον, για το έτος 2014. 
 

Πρόσκληση Υποβολης Αιτημάτων

21.11.2014 - Πρόσκληση για την προετοιμασία της συνάντησης των Εθνικών Συντονιστών Βιώσιμης Κινητικότητας

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας η ετήσια συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών Βιώσιμης Κινητικότητας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, θα πραγματοποιηθεί πολιτιστικό πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες με στόχο την καλύτερη δυνατή προβολή της χώρας και των τοπικών δράσεων του ΥΠΕΚΑ, αλλά και η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με την τοπική κοινωνία.

Δεδομένης της πίεσης χρόνου, σας προσκαλούμε να υποβάλετε πρόταση για το σχεδιασμό και υλοποίηση του ως άνω αναφερόμενου έργου για την καλύτερη δυνατή προβολή της χώρας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ' φαρμογή των διατάξεων του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014.

Απόφαση-Προκήρυξη αριθ. 1ΓΔ/2014


 Νέος Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 

Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/28-8-2014)


22.10.2014 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης αντικατάστασης μελών συλλογικών οργάνων.
 

Σχετική Ανακοίνωση


14.10.2014 - Πρόσκληση για την προετοιμασία της συνάντησης των Εθνικών Κέντρων Αναφοράς για την Επικοινωνία

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας η ετήσια συνάντηση των Εθνικών Κέντρων Αναφοράς για την Επικοινωνία, των στελεχών δηλαδή των υπουργείων και υπηρεσιών της Ευρώπης που είναι υπεύθυνοι για την μετάδοση και διάδοση της περιβαλλοντικής πληροφορίας μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, θα πραγματοποιηθεί πολιτιστικό πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες με στόχο την καλύτερη δυνατή προβολή της χώρας και των τοπικών περιβαλλοντικών δράσεων του ΥΠΕΚΑ, αλλά και η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με την τοπική κοινωνία.
Δεδομένης της πίεσης χρόνου, σας προσκαλούμε να υποβάλετε πρόταση για το σχεδιασμό και υλοποίηση του ως άνω αναφερόμενου έργου για την καλύτερη δυνατή προβολή της χώρας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


10.10.2014 - Παράταση Συλλογής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας σε Κοζάνη, Αργολίδα, Αρκαδία.


Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.
 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 

Ανακοίνωση διενέργειας επανάληψης κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών .
 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο ΥΠΕΚΑ
 
 
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών.
 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.
 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την Επιτροπή Προδικαστικών Προσφυγών του Ν. 3886/2010.
 

Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων για την ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου, που αφορά στην Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον, για το έτος 2014.
 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων
 

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης νέας ετήσιας σύμβασης για την καθαριότητα του κτιρίου όπου στεγάζεται η Ε.Υ.ΠΕ./Υ.Π.Ε.Κ.Α. στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αρ. 11, αθήνα 

Σχετική Ανακοίνωση


Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παρακολούθηση παράδοση και παραλαβή του έργου "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με τα τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικης αδειδότησης και ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν 4014/2011" 

Σχετική Ανακοίνωση


Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών και την παρακολούθηση - παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών 

Σχετική Ανακοίνωση


Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών

Σχετική Ανακοίνωση


Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την διενέργεια διαγωνισμών και παραλαβής εργασιών και παραδοτέων, που αφορά όλες τις δράσεις συμμετοχής της Χώρας μας στην 14η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2014 με θέμα "Tourism Landscapes: Remaking Greece"

Σχετική Ανακοίνωση


Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Έργου Παροχής Υπηρεσιών - 16/4/2014

To Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 5 του έργου του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. «Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση του Κοινού για Περιβαλλοντικά Θέματα και για Θέματα Εφαρμογής των Πολιτικών του ΥΠΕΚΑ, προτίθεται να αναθέσει έργο παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για Αξιολόγηση Προγράμματος Επικοινωνίας σε θέματα Ελληνικής Προεδρίας», που προωθείται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Υπουργείου που σχετίζονται με την Ελληνική Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋπολογισμού 18.500,00€ πλέον ΦΠΑ στην εταιρία «STRATEGO – Communication, Strategy & Tactics” η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή.


Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07

Σχετική ανακοίνωση


Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την παραλαβή αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των ΚΕΔΑΚ. - 28/03/2014

Σχετική Ανακοίνωση


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Προέδρων σε Διοικητικά Συμβούλια Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών - 27/03/2014

Σχετική Ανακοίνωση


Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Έργου Παροχής Υπηρεσιών - 21/3/2014

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στο πλαίσιο του Υποέργου 5, του έργου του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. «Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση του Κοινού για Περιβαλλοντικά Θέματα και για Θέματα Εφαρμογής των Πολιτικών του ΥΠΕΚΑ»,  προτίθεται να αναθέσει έργο παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκδοση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα (National Strategy for Biodiversity of Greece)», που προωθείται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Υπουργείου που σχετίζονται με την Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, συνολικού ύψους 19.620 € πλέον ΦΠΑ, στην εταιρία  “ACCESS AE”, με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης. 


 

Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής για τη στελέχωση Ομάδας Help Desk στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ

Σχετικό αρχείο 


Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή διαγωνισμών και παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών

Σχετική Ανακοίνωση για τις 14/3/2014
Σχετική Ανακοίνωση για τις 17/3/2014


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ).

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) όπως ισχύει, στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Πρόσκληση Στελέχωσης
Αίτηση
Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα
Οδηγίες Συμπλήρωσης Βιογραφικού Σημειώματος


Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων

Σχετική ανακοίνωση


Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την διενέργεια / αξιολόγηση και παραλαβή πρόχειρου διαγωνισμού "Παροχής
Υπηρεσιών για τη δράση "Αναβάθμιση και Υποστήριξη Διαδικτυακών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ για την ενημέρωση των πολιτών σε εφαρμογή του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209)"

Σχετική ανακοίνωση


Διοργάνωση συνάντησης εργασίας στη Βόννη της Γερμανίας - 5/3/2014

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προτίθετε να αναθέσει τη διοργάνωση της συνόδου ομάδας εργασίας σχετικά με την πλατφόρμα "Durban" στη Βόννη της Γερμανίας, από 9 έως 14 Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαικής Ένωσης, προυπολογισμού 20.000 € χωρίς ΦΠΑ.

__________________________________________________________________________________________________________

Πρόσκληση για τη στελέχωση Ομάδας Help Desk στην Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ - 28/2/2014

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακαλεί την με αρ. πρωτ. 5397/10.12.2013 πρόσκληση  του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος (και των σχετικών αποφάσεων  5571/18.12.2013 και 75/07.01.2014) και εκδηλώνει εκ νέου πρόσκληση για τη στελέχωση Ομάδας Help Desk στην Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας στο κοινό κατά την εφαρμογή του Ν. 4178/2013.

Ανάκληση πρόσκλησης 

Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Διενέργεια κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για προμήθεια υλικών και εκτέλεση έργων & εργασιών για τις ανάγκες της ΓΓΕΚΑ καθώς και για την διενέργεια διαδικασιών διαπραγμάτευσης εντός του 2014 και για ποσό μέχρι 60.000 € άνευ ΦΠΑ.

Σχετική ανακοίνωση

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διενέργεια κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την παρακολούθηση - παραλαβή των εργασιών διαχείρισης των δαπανών των ΚΥ αυτοκινήτων της ΓΓΕΚΑ του ΥΠΕΚΑ

Σχετική ανακοίνωση

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Διεξαγωγή κλήρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

Σχετική ανακοίνωση

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Διευκρινήσεις επί της  Απόφασης  διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο:  «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του»  (ΑΠ 71671/31-12-2013) (ΑΔΑ: ΒΙ6Τ0-3Χ2) 

Σχετική ανακοίνωση

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την διενέργεια καθώς και την παρακολούθηση - παραλαβή του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του»
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαρκής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δεξαμενή εμπειρογνωμόνων INSPIRE

Σχετική Ανακοίνωση

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πανευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση– Απολογισμός, αξιολόγηση και επόμενα βήματα Οδηγίας INSPIRE

Σχετική ανακοίνωση

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την διενέργεια και παρακολούθηση / παραλαβή
υπηρεσιών πρόσβασης σε βάση δεδομένων νομικών πληροφοριών (ΝΟΜΟΣ) και αποδελτίωσης ΜΜΕ

Σχετικό έγγραφο

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση για τη στελέχωση Ομάδας Help Desk στην Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκδηλώνει πρόσκληση για τη στελέχωση Ομάδας Help Desk στην Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας στο κοινό κατά την εφαρμογή του Ν. 4178/2013.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Αίτηση

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 14η BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2014

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αρχιτέκτονες, μέλη του ΤΕΕ, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την θέση του Εθνικού Επιτρόπου και την επιμελητεία της ελληνικής συμμετοχής της 14ης BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014.
 
Το θέμα της έκθεσης είναι: «Fundamentals-Absorbing modernity 1914-2014» και παρουσιάζεται από τον Διευθυντή της 14ης  BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014, Rem Koolhaas στο site: www.labiennale.org/en/architecture/index.html.
 
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 10ης Ιανουαρίου 2014, ώρα 15.00, η δε ανακοίνωση του Εθνικού Επιτρόπου θα γίνει την 20η Ιανουαρίου 2014.   
Μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αρχιτέκτονες ή ομάδες αρχιτεκτόνων, συμπληρώνοντας ατομικά το ειδικό έντυπο που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ. Υλικό επιπλέον του εντύπου δεν θα γίνει δεκτό. Τους υποψηφίους και τις προτάσεις τους θα αξιολογήσει  τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους: 1) Πανέτσος Γεώργιος, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Πατρών, 2) Φιλιππίδης Μέμος, Αρχιτέκτων Μηχανικός και 3) Αμπακούμκιν Δαμιανός, Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ.
 
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί ως Εθνικός Επίτροπος θα πρέπει να επισκεφθεί το Ελληνικό Περίπτερο στον χώρο της BIENNALE στην Βενετία και εντός μηνός να καταθέσει αναλυτική περιγραφή του έργου, στην οποία θα προβλέπονται όλες οι παράμετροι υλοποίησής του και το κόστος τους. Ο προϋπολογισμός του έργου θα καθοριστεί μετά την επιλογή του Εθνικού Επιτρόπου και με βάση την κατάθεση αναλυτικής περιγραφής υλοποίησης της πρότασης και των αναγκών διοργάνωσης της έκθεσης. Η διάρκεια του χρόνου σύμβασης του Εθνικού Επιτρόπου θα είναι μέχρι την λήξη της έκθεσης BIENNALE, την  23 Νοεμβρίου 2014.

Σχήμα Αίτησης

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Μετά την ψήφιση του νόμου 4178/2013, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στη συγκρότηση του «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών. Από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία εκκίνησης της διαδικασίας, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, έχει υποδεχτεί περί τις 6.000 Αναγγελίες Έναρξης Δραστηριότητας και έχει ήδη εγγράψει στα οικεία Μητρώα 3.000 Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Η διαδικασία υποβολής Αναγγελιών είναι και θα παραμείνει ανοιχτή σε όλους τους διπλωματούχους και πτυχιούχους μηχανικούς που ολοκληρώνουν επαρκώς την παρακολούθηση των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ενεργειακών Επιθεωρητών και πληρούν τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αναγγελία τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο της ΕΥΕΠΕΝ (www.buildingcert.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες σε αυτό και το ΥΠΕΚΑ από την πλευρά του θα μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή εξέτασή τους. Σήμερα, ο μέσος εκτιμώμενος χρόνος αναμονής για την εξέταση από την ΕΥΕΠΕΝ είναι 2 εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας.

Σε όσους είχε χορηγηθεί προσωρινή άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή με ημερομηνία λήξης την 6η Οκτωβρίου 2013 και δεν έχουν στο μεταξύ μετεγγραφεί στο «οριστικό» Μητρώο, παρέχεται η δυνατότητα διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεών τους έως την 31η Οκτωβρίου 2013.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό περιορισμένου αριθμού ειδικών εμπειρογνωμόνων που θα συνεπικουρούν τις θεματικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας ΥΠΕΚΑ για την Ελληνική Προεδρία

Η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και ορισμό άμισθων ειδικών εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων που θα συνεπικουρούν και θα υποστηρίζουν επιστημονικά τις θεματικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ (α’ εξάμηνο 2014), στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσώπησης του ΥΠΕΚΑ σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας (working parties) στο εξωτερικό, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Διεθνείς Οργανισμούς και λοιπά διεθνή και ευρωπαϊκά Fora.

Για περισσότερα, δείτε τη σχετική πρόσκληση.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση προς Δικαιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»
 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, υλοποιούν Πρόγραμμα ενίσχυσης δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.) και από Εθνική Δημόσια χρηματοδότηση.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται μέσω του www.buildingcert.gr συμπληρώνοντας ορισμένα επιπρόσθετα πεδία στη φόρμα «Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές» / «Αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης».

Παρακαλούμε δείτε σχετικά την Πρόσκληση του Προγράμματος

Χρήσιμες Ερωτήσεις / Απαντήσεις για το Πρόγραμμα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των δηλώσεων αυθαιρέτων

Κατόπιν της ψήφισης του νέου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης με αριθ.4178/13 (ΦΕΚ 174 /Α/13), το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει ότι στις 2-9-13 θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ, οπότε και θα είναι δυνατή η υποβολή νέων δηλώσεων αυθαιρέτων στο Νόμο 4178/13, η μεταφορά των δηλώσεων του Ν.4014/11 στο νέο Νόμο μετά από σχετική αίτηση, καθώς και η εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών της υπαγωγής που αφορούν τις πληρωμές και την χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αποτελέσματα για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου στην περιοχή της Βεύης του νομού Φλώρινας

Η Επιτροπή για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου στην περιοχή της Βεύης του Νομού Φλώρινας ολοκληρώνοντας την τρίτη φάση της διαδικασίας εκμίσθωσης, κατάρτισε τελικό πίνακα με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. Δ9/Φ 6/15278/2874/09.08.2013 απόφαση του Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. Ο πίνακας παρατίθενται εδώ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση για τη στελέχωση του Τομέα Στερεάς Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκδηλώνει πρόσληση για τη στελέχωση του Τομέα Στερεάς Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση σε εκδήλωση για την Κατάσταση του Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος της Μεσογείου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP / MAP) σας προσκαλούν στην παρουσίαση της Έκθεσης για την «Κατάσταση του Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος της Μεσογείου» στις 5 Ιουνίου 2013. 

Η Έκθεση παρέχει πληροφορίες για τη γενικότερη κατάσταση των Μεσογειακών οικοσυστημάτων και προσδιορίζει τις πιέσεις που επιδρούν στην κατάσταση του περιβάλλοντος. Επίσης, εκτιμά τη διαθεσιμότητα και ποιότητα των πληροφοριών και αναδεικνύει κενά στη γνώση με σκοπό να προσδιορίσει θέματα προτεραιότητας και να παράσχει κατευθύνσεις για την επιστημονική έρευνα και τις προσπάθειες παρακολούθησης του περιβάλλοντος που διεξάγουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Βοηθά να διαφανούν οι κρίσιμες κοινωνικο-οικονομικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα παράκτια και τα θαλάσσια οικοσυστήματα στους κατοίκους τους. 

Χώρος εκδήλωσης: Αμφιθέατρο ΥΠΕΚΑ, Μεσογείων 119 (είσοδος από Δ. Ρούσου 4)

Ημέρα και ώρα: 5 Ιουνίου 2013, 10:30πμ.

Γλώσσα εκδήλωσης: Αγγλικά

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ο οποίος και θα απευθύνει χαιρετισμό.

Παρατίθεται και η συνημένη πρόσκληση

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Πρόσκληση δύο θέσεων συμβούλων από το UNEP/MAP

Η UNEP/MAP ανακοίνωσε την πρόσκληση για δύο θέσεις συμβούλων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ εδώ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβούλους που εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο REMPEC του UNEP/MAPv

the United Nations Environment Programme – Mediterranean Action Plan for the Barcelona Convention, hereinafter referred to as (UNEP MAP), with the support of the Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea (REMPEC), invites relevant consultants and consultancy firms to submit their proposal comprising of technical proposal and financial proposal related to the “Provision of consultancy services to support the Drafting of the Mediterranean Action Plan for the implementation of the Offshore Protocol to the Barcelona Convention” by no later than 8th May 2013, 16.00 pm.
 
Further information on the project could be downloaded from REMPEC’s website (www.rempec.org), page Latest News or on UNEP/MAP Website

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση σχετικά με ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων προτίθεται να αναθέσει έργο παροχής υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση σχετικά με τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωσή της.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση σχετικά με τα γεωχωρικά δεδομένα της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής

H Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης των γεωχωρικών δεδομένων της, προχώρησε στην καταγραφή, ταξινόμηση και την ψηφιακή απεικόνιση των χαρακτηρισμένων γεωθερμικών πεδίων (βεβαιωμένων και πιθανών), όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού (Ν. 3175/03 όπως ισχύει). Τα εν λόγω στοιχεία μέσω κατάλληλης εφαρμογής που εξυπηρετείται από τους servers της πύλης LATOMET του ΥΠΕΚΑ, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

   http://www.latomet.gr/geotherm/index.html

Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα λήψης του αρχείου των γεωχωρικών στοιχείων σε μορφή shapefile (.shp) από την ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.latomet.gr/geotherm/geotherm.zip

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ανακοίνωση σχετικά με την επιτροπή για την επεξεργασία Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν.4067/2012)

Λόγω της συνεχιζόμενης έως 28-10-2012 αποχής όλων των εκπροσώπων και των μελών του ΤΕΕ απ΄ όλες τις επιτροπές, τα συμβούλια και τις τεχνικές εκπροσωπήσεις σε όλη τη χώρα, η επιτροπή που συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. Οικ. 1680/10-8-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος για την επεξεργασία Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν.4067/2012) και την έκδοση ειδικού τεύχους διευκρινήσεων και ερμηνειών του έως 15/10/2012,  διέκοψε τις εργασίες της.
Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε μέχρι 02-11-2012 να ανακοινωθούν διευκρινήσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του ν.4067/12.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο θέσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας (WMO)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) ανακοίνωσε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Διαχειριστή Προγραμμάτων Περιφερειακού Συντονισμού - Senior Programme manager for Regional Coordination (Θέση P5, Γενεύη) και μιας θέσης Συντονιστού στο Γραφείο της Πρωτοβουλίας για την Παγκόσμια Παρατήρηση Δασών - GFOI Office Coordinator (Θέση P5, Γενεύη).
 
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί κατευθείαν στην Γραμματεία του WMO το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου τ.έ. για την πρώτη θέση και μέχρι την 31η τρέχοντος για τη δεύτερη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού : http://www.wmo.int./vacancies

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του ειδικού συνεργάτη στο γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Κατεβάστε την πρόσκληση.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση για θέση Διευθυντή Τμήματος Πρόγνωσης Καιρού και Προσαρμογής (CLPA Branch) (D1, Γενεύη)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) ανακοίνωσε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Διευθυντή Τμήματος Πρόγνωσης Καιρού και Προσαρμογής (CLPA BRanch), (D1, Γενεύη).
 
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί κατευθείαν στην Γραμματεία του WMO το αργότερο μέχρι την 8η Οκτωβρίου τ.έ..
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού : http://www.wmo.int./vacancies

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την στελέχωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) http://goo.gl/Cy1Ft

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαγωνισμός φωτογραφίας του ΕΟΠ με θέμα «Μία ιστορία για την Ατμοσφαιρική ρύπανση»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Μία ιστορία για την Ατμοσφαιρική ρύπανση». Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν 3 φωτογραφίες και ένα κείμενο που θα εξηγούν  την ιστορία τους σε μία από τις εξής κατηγορίες  «Ατμόσφαιρα και υγεία», «Ατμόσφαιρα και φύση», «Ατμόσφαιρα και πόλεις», «Ατμόσφαιρα και τεχνολογία».
 
Ημερομηνίες  συμμετοχής από 24 Σεπτεμβρίου έως 7  Οκτωβρίου 2012.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΠ : http://www.eea.europa.eu/imaginair

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στα πλαίσια της προσπάθειας που έχει αναλάβει το Υπουργείο για την επίλυση των πολεοδομικών προβλημάτων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών και της Ιδιωτικής Πολεοδόμησης που άπτονται στο ΥΠΕΚΑ, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων του συνημμένου πίνακα μέχρι την Κυριακή 23/09/2012. Η αποστολή του πίνακα θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση d.androulaki@prv.ypeka.gr.

 Καταγραφικό Δελτίο 

Ανακοίνωση για την  προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Κέντρου Ενημέρωσης - Πληροφόρησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.Π.)   Eιδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή διαγωνισμών, παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών–υπηρεσιών.  

 Κοινόχρηστοι δρόμοι οικισμών

Ανακοίνωση για την αναδιοργάνωση της ΔΟΚΚ

Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες ΤΥΕ, της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ. (28.02.2012)

Πίνακας   Αρχείο EXCEL

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση επτά (7) θέσεων – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ) 09.04.2012

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση επτά (7) θέσεων – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)

Προκήρυξη - Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης επτά (7) θέσεων – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)

Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, αναλώσιμου και λοιπού εξοπλισμού της Ειδικής Υπηρεσίας  Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσ. Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (18.01.2012)

 

Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στις περιοχές Μεταξοχωρίου, Βάθης, Γερακαριού, Φύσκας, Κεντρικού, Μυλοχωρίου και Αντιγόνειας Νομού Κιλκίς (05.01.2012)

Περίληψη προκήρυξης

Notice of a public international open bidding tender for the lease of the exploration and exploitation rights on a public mining area in the vicinities of  Metaxochori, Vathi, Gerakari, Fyska, Kentriko, Mylochori and Antigoneia, Prefecture of Kilkis (09.02.2012)

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή των μελών της  Επιτροπής Ενστάσεων του ανοικτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (28.02.2012)

Ανακοίνωση διεξαγωγής Κλήρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013», (15.12.2011).

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.), 12.12.2011   Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων για τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ), 29.11.2011   Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών   Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό ενός (1) μέλους στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).  

Αξιολόγηση εταιρειών για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου στην περιοχή της Βεύης του Νομού Φλώρινας (3 Αυγούστου 2011).

Η Επιτροπή για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου στην περιοχή της Βεύης του Νομού Φλώρινας ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση της διαδικασίας εκμίσθωσης κατάρτισε πίνακα φθίνουσας βαθμολογικής κατάταξης των συμμετεχόντων, ως εξής:*Οι προτάσεις των πέντε τελευταίων εταιρειών δεν βαθμολογήθηκαν, επειδή δεν πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια αξιολόγησης.

  Eυρωπαϊκή Επιτροπή - Διαβούλευση για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας  

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Φυράματος πάστας θειικού οξέος
Αρχείο

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος διασφάλισης της αξιοπιστίας των μετρήσεων όζοντος.
Αρχείο

Πρόσκληση σε ημερίδα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην Ενημερωτική Ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE+ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Απριλίου 2011, στo Αμφιθέατρο “Αθήνα 9.84”, στην Τεχνόπολη (Πειραιώς 100, Γκάζι – Αθήνα). Σκοπός της Ενημερωτικής αυτής Ημερίδας είναι η πληροφόρηση όσων πιθανώς υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα LIFE+ στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το 2011.

Δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες  ΤΥΕ, της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ.
Αρχείο

  Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ), προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) όπως ισχύει, στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Πρόσκληση Στελέχωσης
Αίτηση
Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα  

Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας των 4 διεθνών ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού δημόσιων μεταλλευτικών χώρων στις περιοχές  Δέλτα ποταμού Έβρου, Δέλτα ποταμού Νέστου , Ν.Σαμοθράκης και Ν. Χίου
- Δέλτα Ποταμού Έβρου
- Δέλτα Ποταμού Νέστου
- Νήσου Σαμοθράκης
- Νήσου Χίου

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προέδρου στο Πράσινο Ταμείο
Πρόσκληση
   

Πρόσκληση για τη στελέχωση του Πράσινου Ταμείου
Πρόσκληση (ΑΔΑ:4ΙΙΒ0-Φ)
 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου νομικής υποστήριξης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
Πρόσκληση (ΑΔΑ: 4ΙΦΧ0-E)

 

Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Υδάτων μέσω μετατάξεων (ΑΔΑ: 4ΙΦΓ0-Β) και μετακινήσεων.
 

  Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων  Πρόσκληση Αίτηση 1 και Αίτηση 2 Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήσεων ΦΕΚ 1957 Β 23.09.2008 ΦΕΚ 1170 Β 17.06.2009   Προκήρυξη 4 διεθνών ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού δημόσιων μεταλλευτικών χώρων στις περιοχές: Περιοχές Ελληνικά Αγγλικά Δέλτα Ποταμού Έβρου (ΕΛ) (ΕΝ) Δέλτα Ποταμού Νέστου (ΕΛ) (ΕΝ) Νήσου Σαμοθράκης (ΕΛ) (ΕΝ) Νήσου Χίου (ΕΛ) (ΕΝ)   Πρόσκληση για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.
Πρόσκληση  

Περίληψη Προκήρυξης & Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών "ΑΘΗΝΑ X 4 της ΕΑΧΑ Α.Ε.
Προκήρυξη
Κριτική Επιτροπή
Αποτελέσματα διαγωνισμού

 

Πρόσκληση υποψηφιότητας για το βραβείο "Sophie Prize 2011" το οποίο αφορά ερευνητές για την επίλυση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Υποβολή υποψηφιότητας μέχρι 1η Νοεμβρίου 2010.
Νορβηγικό Ίδρυμα Sophie

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση κτιρίου για τη μεταστέγαση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Κατάθεση προσφορών μέχρι τις  26-10-2010.
Πρόσκληση

 

Πρόσκληση για τη χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών (11.10.2010)
Πρόσκληση 

Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων – μελών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
Προκήρυξη

Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ) (07/09/2010).
Πρόσκληση

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Περίληψη της ανακοίνωσης

  Κατανομή για το έτος 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 Α παρ. 7 του ν.3054/2002 όπως ισχύει. Κοινή Υπουργική Απόφαση  ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/15555 Συνοδευτικoί πίνακες 1-Α και 1-Α-0 Συνοδευτικοί πίνακες 2-Α 2-Β 2-Γ και 2-Δ

Τροποποίηση της ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α΄/15555

  UNEP/MAP (Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών)Προκήρυξη Μελέτης για την εκπόνηση έκθεσης με θέμα: "Αποτίμηση της Υλοποίησης της Μεσογειακής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την περίοδο 2005-10" (18.06.2010).   Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1/Α/25573/10.12.2009 για την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2009, λόγω απόκλισης της πρόβλεψης ζήτησης πετρελαίου για χρήση στις μεταφορές (18/06/2010).   Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (03/06/2010).  

 Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 750 Β/31.05.2010 Εγκύκλιος Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Συνοδευτικοί Πίνακες προς συμπλήρωση

Πρόσκληση για την κάλυψη με απόσπαση, θέσεων προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (16/04/2010).
Σχετικό Αρχείο

Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων με αποσπάσεις (02/03/2010).
Σχετικό Αρχείο

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό ενός (1) μέλους στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)(14.01.2010).
Σχετικό Αρχείο   Κατανομή, για το έτος 2009, ποσότητας 182.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.

 

| | | | | | |