παρέχεται από
  
Ελαχιστοποίηση
Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου

Α' ΦΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Χάρτες Ανάλυσης

Β' ΦΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ


Ειδικά Τεχνικά Τεύχη

Χάρτες

 

| | | | | |