παρέχεται από
  
Ελαχιστοποίηση
Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας

Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της περιφερειακής ενότητας Κερκύρας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Α' ΦΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Χάρτες Ανάλυσης

Β' ΦΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ


Ειδικά Τεχνικά Τεύχη

Χάρτες

| | | | | |