παρέχεται από
  
Ελαχιστοποίηση
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Α' ΦΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Χάρτες Ανάλυσης

Β' ΦΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Ειδικά Τεχνικά Τεύχη

Χάρτες

| | | | | |