παρέχεται από
  
Ελαχιστοποίηση
Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων

Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, των περιφερειακών ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Α' ΦΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Χάρτες Ανάλυσης

Β' ΦΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Ειδικά Τεχνικά Τεύχη

Χάρτες

 

| | | | | |