παρέχεται από
  
Ελαχιστοποίηση
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της περιφερειακής ενότητας Κεφαλληνίας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Α' ΦΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Χάρτες Ανάλυσης

 

Β' ΦΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Χάρτες

| | | | | |