παρέχεται από
  
Ελαχιστοποίηση
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Α' ΦΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Χάρτες Ανάλυσης

Β' ΦΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Χάρτες

 

| | | | | |