παρέχεται από
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΤO
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
ΦΘΟΡΙΟΥΧA ΑΕΡΙA ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ F-GASES & ODS
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ » ΦΘΟΡΙΟΥΧA ΑΕΡΙA ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ » ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ–ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΗΝ.Ε.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
 
Επί του παρόντος, τα Φθοριούχα αέρια καλύπτονται από τη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κυότο.

Η σταδιακή μείωση της παραγωγής και χρήσης των φθοριούχων αερίων έχει τεθεί σαν θέμα και συζητείται έντονα τα τελευταία 5 χρόνια στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για την προστασία της στιβάδας του όζοντος. Υπενθυμίζεται πως η χρήση των φθοριούχων αερίων (κυρίως στους τομείς ψύξης/κλιματισμού) πριμοδοτήθηκε ουσιαστικά από την σταδιακή κατάργηση των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (CFCs, HCFCs) η οποία επιβλήθηκε με το Πρωτόκολλο.

Στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας και μέχρι το 2014, είχαν υποβληθεί δύο προτάσεις για την υπαγωγή των Φθοριούχων αερίων στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ : από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και από τη Μικρονησία (και τον Μαυρίκιο το 2009). Ο πυρήνας και των δύο προτάσεων ήταν η ένταξη των Φθοριούχων στο Πρωτόκολλο και η χρήση των μηχανισμών του (οι οποίοι θεωρούνται επιτυχημένοι και αποδοτικοί) για τη σταδιακή τους κατάργηση. Οι προτάσεις αυτές όμως δεν είχαν αποδοχή δεδομένου οι αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως η Ινδία, η Κίνα η Βραζιλία και η Αργεντινή, ήταν απρόθυμες να συζητήσουν το θέμα.

Το 2015 ήταν έτος πολύ μεγαλύτερης κινητικότητας στο θέμα της ένταξης των Φθοριούχων στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Κατ’αρχήν, η Ευρωπαϊκή Ενωση,  αξιοποιώντας τη δυναμική που της έδωσε ο νέος Κανονισμός 517/2014 για τη σταδιακή απομείωση των φθοριούχων αερίων στις χώρες-μέλη της, κατέθεσε τη δική της πρόταση στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Παράλληλα, σχετική πρόταση κατέθεσε και η Ινδία ενσωματώνοντας τις δικές της οπτικές και προτεραιότητες.

Με βάση τις προτάσεις αυτές υπήρξαν έντονες διεργασίες στα όργανα του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ μέσα στο 2015. Μετά από εκτενή προετοιμασία στις συναντήσεις του Open-Ended Working Group (OEWG-35 Μπανγκόκ 22-24 Απριλίου, OEWG-36 Παρίσι 20-24 Ιουλίου και Ντουμπάι 29-30 Οκτωβρίου) στην  27η Συνάντηση των Μερών του Πρωτοκόλλου (MOP-27) στο Ντουμπάι (1-5 Νοέμβρη) επιτεύχθηκε επιτέλους συμφωνία για έναρξη των διαπραγματεύσεων για το θέμα.

Ειδικότερα και με την απόφαση XXVII/1 αποφασίσθηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας η οποία, εντός του 2016, θα εξετάσει τη σκοπιμότητα και τους τρόπους διαχείρισης των φθοριούχων αερίων εντός του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζονται ήδη μία σειρά από προπαρασκευαστικές συναντήσεις (OEWG) καθώς και μία έκτακτη σύγκλιση των Μερών του Πρωτοκόλλου (MOP) μέσα στο 2016.
 

| | | | | |