παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΔΑΣΗ » ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
 MMLinks
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
 
Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού, Γιάννη Τσιρώνη, ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου 2016 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι προκειμένου να συν-διαμορφωθεί ένα Εθνικό Πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί το νέο Σχέδιο Νόμου.
Στην ατζέντα του διαλόγου, μετά από πρόταση του Γ. Τσιρώνη, τέθηκαν τέσσερις άξονες:
  1. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το κυνήγι (όπως άδειες θήρας, εγγραφή σε σωματείο, έλεγχος, εκπαίδευση κυνηγών, δικαιώματα κυνηγού και σωματείου κτλ)
  2. Το οικονομικό πλαίσιο (συνδρομές, διάθεση εσόδων κ.λπ)
  3. Η φύλαξη της φύσης και ο έλεγχος της λαθροθηρίας (ιδιωτικοί φύλακες θήρας, παραβατικότητα στη φύση, κ.λπ.)
  4. Τα διαχειριστικά σχέδια βιοποικιλότητας (προστασία πανίδας και χλωρίδας, περιοχών, κριτήρια καθορισμού κυνηγετικής περιόδου κτλ)

Στον διάλογο συμμετείχαν εμπλεκόμενες περιβαλλοντικές διευθύνσεις και γραμματείες, Πανεπιστημιακοί φορείς, επιμελητήρια, εκπρόσωποι κυνηγετικών οργανώσεων, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ, σχετικά σωματεία, ομοσπονδίες και πολιτικά κόμματα. Ο διάλογος θα συνεχιστεί με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, οι προτάσεις και οι απόψεις των οποίων θα κατατεθούν και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
Ο κ. Τσιρώνης, δήλωσε σχετικά: «H Κυβέρνηση ανοίγει έναν έντιμο διάλογο για ένα ζήτημα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, τις οικονομίες δεκάδων ορεινών περιοχών και κυρίως τον φυσικό πλούτο της χώρας μας που παραλάβαμε από τους προγόνους μας και οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Ένα τόσο σημαντικό ζήτημα συζητείται για πρώτη φορά με μία διαδικασία που απορρέει από την κοινωνία. Η κυβέρνηση δεν επέλεξε να προαποφασίσει και να επιβάλει πολιτικές, αλλά επέλεξε να δώσει βήμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους χωρίς αποκλεισμούς και προαπαιτούμενα».
Χρέη προέδρου των διαδικασιών του εθνικού διάλογου θα εκτελέσει εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος ο κ. Ντινόκας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

1. Απόφαση σύστασης Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την αξιολόγηση των απόψεων του εθνικού διαλόγου για το κυνήγι
2. Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας
3. Σχετικό Δελτίο Τύπου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ - Σχετικό Δελτίο Τύπου

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Προτάσεις Φορέων και Πολιτών

 - Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

 - Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 - Δασικές Υπηρεσίες

 - Κυνηγετικές Οργανώσεις

 - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

 - Πολιτικά Κόμματα - Βουλευτές

 - Σωματεία - Πολίτες

 - Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά Ιδρύματα

 - Τοπική Αυτοδιοίκηση

 - Δασικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

 

| | | | | |