παρέχεται από
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ » ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

2ος Κύκλος Εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2016-2021)
Δημόσια διαβούλευση για την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας

 

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ανακοινώνει την έναρξη της διαβούλευσης για τη 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας σύμφωνα με το Άρθρο 14 (γ) της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ)
Έναρξη Διαβούλευσης: 1η Ιουνίου 2016

Το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν γραπτώς εντός 6 μηνών τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των κειμένων της 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Υπεύθυνη Επικοινωνίας, κα. Μ. Παπανίκα
Τηλ.: 210 6931265, 210 6931310
Fax: 2106994357
Email:

Η διαδικασία διαβούλευσης που θα ακολουθηθεί περιγράφεται εδώ.
Τα κείμενα βάσει των οποίων υλοποιείται η 1η Αναθεώρηση Λεκανών Απορροής Ποταμών βρίσκονται στη σελίδα http://wfdver.ypeka.gr

 

| | | | | | |