παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ » 15η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016
15η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016:  «Reporting from the front»
Η 15η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016 με θέμα «Reporting from the front» άνοιξε τις πύλες της για το κοινό στις 28.05.16 και θα διαρκέσει έως τις 27.11.16. 
 

Η 15η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016 μεΕλληνικό περίπτερο θέμα «Reporting from the front» άνοιξε τις πύλες της για το κοινό στις 28.05.16 και θα διαρκέσει έως τις 27.11.16.

Με την Απόφαση των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.κ. Π. Σκουρλέτη και Ι. Τσιρώνη με θέμα «Εθνική συμμετοχή στη 15η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016», αποφασίσθηκε η συμμετοχή της χώρας στην ως άνω διοργάνωση και ανατέθηκε στη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ειρήνη Κλαμπατσέα, η γενική εποπτεία της συμμετοχής της χώρας στην διοργάνωση και όλων των σχετικών  διαδικασιών, καθώς και της διαδικασίας για την επιλογή Εθνικού Επιτρόπου στη 15η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016, η οποία κατέληξε στον ορισμό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ως Εθνικού Επιτρόπου για την διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής.

Η  Εθνική Συμμετοχή μέσω ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στη φετινή  Biennale με τίτλο “This is a Co_op”  διαμορφώθηκε από την συλλογική εργασία περισσότερων από εκατόν τριάντα έξι (136) αρχιτεκτόνων και έδωσε τη δυνατότητα, μέσα από μια διαδικασία περισσότερο συνεργατική παρά ανταγωνιστική, να συμμετάσχουν ισότιμα παλαιότεροι και νεώτεροι συνάδελφοι άνδρες και γυναίκες, τόσο στην Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση του εσωτερικού του Ελληνικού Περιπτέρου, όσο και στην παρουσίαση του κεντρικού θέματος της φετινής  Biennale που περιλαμβάνει επεξεργασμένο υλικό ανάλυσης  και προτάσεις  για το προσφυγικό (υποδοχή, εγκατάσταση, ένταξη κλπ προσφύγων) αλλά και τα ζητήματα κρίσης της πόλης και τις γενικότερες χωρικές επιπτώσεις της κρίσης, όπως η κρίση στέγης και η κρίση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα. 

Το ελληνικό περίπτερο που υφίσταται διαχρονικά  στον εκθεσιακό χώρο στη Βενετία, εμβαδού περίπου 250,00 μ2, έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την πρόταση σε  τρεις (3) βασικές ενότητες: το αμφιθέατρο όπου γίνονται οι συζητήσεις, οι εκδηλώσεις και η επικοινωνία με το κοινό και τους επισκέπτες, τον χώρο των εκθεμάτων και τον χώρο του εργαστηρίου. Τα εγκαίνια των εκθεμάτων του ελληνικού περιπτέρου έλαβαν χώρα στις 27.05.16. όπου το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδομίας κ. Γεώργιο Γκανασούλη. 

Εσωτερικό ελληνικού περιπτέρουΕιδική μέριμνα έχει ληφθεί για την συμμετοχή και παρακολούθηση των εκδηλώσεων από ΑμεΑ ή εμποδιζόμενα άτομα και διασφαλίζεται σε όλο το περίπτερο με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό. Επισημαίνεται ότι θα υπάρξει μέριμνα για την επανάχρηση των υλικών της κατασκευής της έκθεσης.

Η Διεύθυνση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ορισθεί ως αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή  για την εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης της υπογραφείσας από τα δύο μέρη σύμβασης με στόχο την επιτυχημένη Εθνική συμμετοχή της χώρας μας.

Σχετικές Φωτογραφίες
 

 

| | | | | |