παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΔΑΣΗ » ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ » ΑΠΟΨΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ
 MMLinks
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
ΑΠΟΨΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΗΡΑ
 
Για τη διαμόρφωση της ρυθμιστικής απόφασης για την άσκηση της θήρας για την κυνηγητική περίοδο 2016-2017, η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, με το αριθμ. 138985/1876/12-7-2016 έγγραφο, ζήτησε από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, την ΚΣΕ, το ΕΘΙΑΓΕ και τις Περιβαλλοντικές οργανώσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις για τη διαμόρφωση των σχετικών ρυθμίσεων θήρας.
Οι απόψεις που διατυπώθηκαν και απεστάλησαν αναρτώνται παρακάτω. Επιπλέον, αναρτήθηκαν υποστηρικτικές μελέτες για τα θηρεύσιμα είδη καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο το οποίο θα ληφθεί υπόψη για την έκδοση της ρυθμιστικής διάταξης θήρας έτους 2016-2017.

Μελέτες

Απόψεις

Έγγραφα

 

| | | | | |