ΑΠΟΨΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΗΡΑ
 
Για τη διαμόρφωση της ρυθμιστικής απόφασης για την άσκηση της θήρας για την κυνηγητική περίοδο 2016-2017, η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, με το αριθμ. 138985/1876/12-7-2016 έγγραφο, ζήτησε από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, την ΚΣΕ, το ΕΘΙΑΓΕ και τις Περιβαλλοντικές οργανώσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις για τη διαμόρφωση των σχετικών ρυθμίσεων θήρας.
Οι απόψεις που διατυπώθηκαν και απεστάλησαν αναρτώνται παρακάτω. Επιπλέον, αναρτήθηκαν υποστηρικτικές μελέτες για τα θηρεύσιμα είδη καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο το οποίο θα ληφθεί υπόψη για την έκδοση της ρυθμιστικής διάταξης θήρας έτους 2016-2017.

Μελέτες

Απόψεις

Έγγραφα