παρέχεται από
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
φωτογραφικό υλικό: Ροδάνθη Σεντούκα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ » ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ » ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
 

Οι σημαντικότερες υποθέσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος για το 2014 ήταν δύο θανατηφόρα δυστυχήματα την 17.8.2014 στη ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ και την 17.5.2014 στη ΔΕΗ – Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.

Ο έλεγχος κατέληξε στην κατανομή ευθυνών και το πόρισμα απεστάλη στον αρμόδιο εισαγγελέα σε όλες τις περιπτώσεις που το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος επιλήφθηκε επί ατυχημάτων σε μεταλλεία και λατομεία, όπως αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Στις περιπτώσεις που οι ελεγχόμενοι φορείς επανελέγχθηκαν κατόπιν της έκδοσης εντολών βάσει προτάσεων που διατυπώθηκαν στα πορίσματα από το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, διαπιστώθηκε ότι σε γενικές γραμμές υπήρξε συμμόρφωση.

Οι σημαντικότερες υποθέσεις με τις οποίες υπήρξε ενασχόληση του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, κατά το έτος 2014 ήταν:

  1. η επιθεώρηση και ο έλεγχος μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων σε περιοχές με αυξημένη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα όπως ειδικότερα στις περιοχές του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. - Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, Φλώρινας κ.λπ. - λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς τους, στους χώρους των μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής (Μεταλλεία Χρυσού/Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.) και σε περιοχές λειτουργίας λατομείων μαρμάρων (Δράμα, Καβάλα, Θάσος κ.ά.),
  2. οι απαλλοτριώσεις εκτάσεων και οικισμών για τις ανάγκες της ΔΕΗ Α.Ε.,
  3. οι απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις ανάγκες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και
  4. οι αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες τριών (3) δυστυχημάτων σε χώρους μεταλλευτικής δραστηριότητας.

 

| | | | | |