παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ » ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ » ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ "SUPREME"
Ημερίδα του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Θαλάσσιας Χωροταξίας SUPREME 
 
Ημερίδα στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Θαλάσσιας Χωροταξίας “SUPREME”

Σε συνέχεια της συνάντησης εργασίας μεταξύ των στελεχών του ΥΠΕΝ στις Φώτο110/1/2018, πραγματοποιήθηκε στις 26/1/2018 ημερίδα με τη συμμετοχή στελεχών του ΥΠΕΝ, εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΝ και εμπλεκόμενων Υπουργείων στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Θαλάσσιας Χωροταξίας “SUPREME” (Supporting maritime spatial Planning in the Eastern Mediterranean), στο οποίο συμμετέχει το ΥΠΕΝ ως εταίρος Το πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια (2017-2018) και χρηματοδοτείται από το EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) της Ε.Ε., το οποίο χρηματοδοτεί και προγράμματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ε.Ε. (DG MARE). Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της υλοποίησης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και η έναρξη μιας διαδικασίας διασυνοριακού ΘΧΣ μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακόμα ως εταίροι: το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας (MIT), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ξηράς και Θάλασσας της Ιταλίας (MATTM), το Ινστιτούτο Χωρικής Ανάπτυξης της Κροατίας (CISD), το Κέντρο Περιφερειακής Ανάπτυξης Capodistria της Σλοβενίας (RRC KOPER), η Μονάδα Συντονισμού του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης της Σύμβασης της Βαρκελώνης (UNEP-MAP), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το Ερευνητικό κέντρο CORILA της Βενετίας (Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al Sistema lagunare di Venezia). 

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος / Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού / Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τους Έλληνες ακαδημαϊκούς εταίρους του προγράμματος. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ακόμα στελέχη του ΥΠΕΝ από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, και τις Γενικές Διευθύνσεις Χωρικού Σχεδιασμού, Ορυκτών Πρώτων Υλών, Ενέργειας, Περιβαλλοντικής Πολιτικής, από τις Διευθύνσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, Υδρογονανθράκων, Ανάπτυξης και Πολιτικής, Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, το Αυτοτελές Τμήμα Υδρογονανθράκων, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τη ΔΕΗ Α.Ε., την ΕΔΕΥ Α.Ε.

   

Σκοπός της ημερίδας, ήταν η ενημέρωση των εμπλεκόμενων Υπουργείων για το έργο “SUPREME”, καθώς και για το πλαίσιο εφαρμογής του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ και τη συμβολή τους σε αυτό, από τη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των τριών ακαδημαϊκών εταίρων της Ελλάδας, παρουσίασαν θέματα που εξετάστηκαν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος, μεταξύ των οποίων το θεσμικό πλαίσιο και οι δομές διακυβέρνησης, θέματα σχεδιασμού, συγκρούσεις και συνέργειες στη χρήση του θαλάσσιου χώρου, ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.

 

Συνάντηση εργασίας στελεχών του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Θαλάσσιας Χωροταξίας

Στις 10/1/18 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στελεχών του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Θαλάσσιας Χωροταξίας “SUPREME” (Supporting maritime spatial Planning in the Eastern Mediterranean), στο οποίο συμμετέχει το ΥΠΕΝ ως εταίρος. Το πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια (2017-2018) και χρηματοδοτείται από το EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) της Ε.Ε., το οποίο χρηματοδοτεί και προγράμματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ε.Ε. (DG MARE). Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της υλοποίησης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και η έναρξη μιας διαδικασίας διασυνοριακού ΘΧΣ μεταξύ των κρατών– μελών της Ε.Ε.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακόμα ως εταίροι: το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας (MIT), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ξηράς και Θάλασσας της Ιταλίας (MATTM), το Ινστιτούτο Χωρικής Ανάπτυξης της Κροατίας (CISD), το Κέντρο
Περιφερειακής Ανάπτυξης Capodistria της Σλοβενίας (RRC KOPER), η Μονάδα Συντονισμού του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης της Σύμβασης της Βαρκελώνης (UNEP-MAP), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το Ερευνητικό κέντρο CORILA της Βενετίας (Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al Sistema lagunare di Venezia).

Η συνάντηση εργασίας διοργανώθηκε από τη Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος / Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού / Διεύθυνση Χωροταξίας σε συνεργασία με τους Έλληνες ακαδημαϊκούς εταίρους του προγράμματος. Συμμετείχαν στελέχη από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, τις Γενικές Διευθύνσεις: Χωρικού Σχεδιασμού, Ορυκτών Πρώτων Υλών, Ενέργειας, Περιβαλλοντικής Πολιτικής, τις Διευθύνσεις: Χωροταξίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, το Αυτοτελές Τμήμα Υδρογονανθράκων και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης οι επιστημονικά
υπεύθυνοι των τριών ακαδημαϊκών εταίρων της Ελλάδας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ για το έργο “SUPREME” καθώς και για το πλαίσιο εφαρμογής του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ και τη συμβολή τους σε αυτό.

Πληροφορίες για το έργο “SUPREME”

 

| | | | | |