παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ » Γνωμοδοτήσεις ΚΕ.Σ.Α. 06-12-2018
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Γνωμοδοτήσεις ΚΕ.Σ.Α. 06-12-2018
  1. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγής χρήσης σε τμήμα (στην ισόγεια στάθμη) διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Αδριανού αρ. 122 και Χιλλ (ΦΕΚ 617/Δ΄/80), στην περιοχή της Πλάκας, του Δήμου Αθηναίων, φερόμενου ως ιδιοκτησία κ. Ζαριφόπουλου Γεωργίου.
  2. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Χαρακτηρισμός ή μη, ως διατηρητέου, κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Μαρκορά 29 (O.T.94052), στα Άνω Πατήσια του Δήμου Αθηναίων, φερόμενο ως ιδιοκτησία κας. Τερψιμέρης Τσακίρη.
  3. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Μητροπόλεως 63 και Πανδρόσου του Δήμου Αθηναίων.
  4. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Μητροπόλεως 88 του Δήμου Αθηναίων, φερόμενο ως ιδιοκτησία «Α.Τ.Ε.Ε. Σπ. Μπαϊρακτάρη Α.Ε.».
  5. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 1, «Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις» του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί των οδών Ομήρου 11 & Βησσαρίωνος 1, (ΦΕΚ 28/Δ/1985), στο Ο.Τ. 67072, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, φερόμενου ως ιδιοκτησία EUROBANK ERGASIAS χρηματοδοτικές μισθώσεις Α.Ε.
    1. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 1, «Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις» του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί των οδών Ομήρου 11 & Βησσαρίωνος 1, (ΦΕΚ 28/Δ/1985), στο Ο.Τ. 67072, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, φερόμενου ως ιδιοκτησία EUROBANK ERGASIAS χρηματοδοτικές μισθώσεις Α.Ε. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  6. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων κατασκευών σε διατηρητέο κτίριο, που βρίσκεται επί των οδών Χαρ. Τρικούπη αρ. 105 και Σμολένσκυ (ΦΕΚ 150/Δ΄/26.02.1993), στην περιοχή Νεάπολης- Εξαρχείων, του Δήμου Αθηναίων, φερόμενου ως συνιδιοκτησία κ.κ. Νίκης – Μαρκέλλας Φιντικάκη και Φανής – Μυρσίνης Φιντικάκη.
  7. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ - Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Μεταμορφώσεως 5 & Αριστοτέλους, στο Ο.Τ. 81 του Δήμου Αλίμου Αττικής και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, φερόμενο ως ιδιοκτησία κ. Μαρούλιας Σταμοπούλου.
| | | | | |