ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ COP23 ΤΟΥ ΟΗΕ   
23η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (COP23) για την Κλιματική Αλλαγή, στη Βόννη Γερμανίας (6-17 Νοεμβρίου 2017)
 

Η 23η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC-COP23) πραγματοποιήθηκε στη Βόννη της Γερμανίας από τις 6 έως και τις 17 Νοεμβρίου 2017 υπό την προεδρία των Φίτζι, του πρώτου αναπτυσσόμενου μικρού νησιωτικού κράτους που προεδρεύει σε COP και με τη συμμετοχή 194 μερών (χωρών).

Τα αποτελέσματα της εν λόγω Διάσκεψης, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 1. Συμφωνία για τον σχεδιασμό του «διαλόγου διευκόλυνσης Talanoa» του 2018 (2018 Facilitative 'Talanoa' Dialogue), ο οποίος αποσκοπεί τόσο στην απογραφή των συλλογικών προσπαθειών των μερών όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου μετριασμού της συμφωνίας των Παρισίων, όσο και στην ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία εθνικών συνεισφορών στην παγκόσμια απάντηση στην κλιματική αλλαγή.

  Ο διάλογος θα διεξαχθεί στο πνεύμα της παραδοσιακής προσέγγισης των χωρών του Ειρηνικού (που ονομάζεται Talanoa) και θα διαρθρωθεί γύρω από τρία γενικά θέματα (δηλ. πού είμαστε, πού θέλουμε να πάμε  και πώς θα φτάσουμε εκεί). Ο διάλογος θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018, με μια προπαρασκευαστική φάση που θα καταλήξει σε πολιτική συνάντηση υψηλού επιπέδου στην COP24 στα μέσα Δεκεμβρίου 2018.
   
 2. Πρόοδος στα στοιχεία του προγράμματος εργασίας των Παρισίων - το σύνολο των κανόνων για την υλοποίηση της συμφωνίας των Παρισίων που πρόκειται να εγκριθούν έως το 2018 στην COP24. Σημειώνεται πάντως, ότι τα κείμενα που προέκυψαν κατά τις διαπραγματεύσεις δείχνουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των μερών, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί ένα ισχυρό σύνολο κανόνων που να ισχύει για όλα τα μέρη υπό το φως των διαφορετικών εθνικών συνθηκών.
   
 3. Πρόοδος στα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο πλαίσιο της Σύμβασης (Convention), συμπεριλαμβανομένης μιας απόφασης για τη γεωργία που θα βοηθήσει τους αγρότες και θα προωθήσει την δράση για το κλίμα.

  Στο πλαίσιο αυτό, έγινε δυνατόν να υπάρξει :
                α) Συμφωνία για το πρώτο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (Gender Action Plan) στο πλαίσιο της Σύμβασης, το οποίο επιδιώκει την προώθηση μιας πλήρους, ισότιμης και ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών και προωθεί την κλιματική πολιτική που ανταποκρίνεται στο φύλο και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη διαδικασία,
                β) Συμφωνία για τη λειτουργία της πλατφόρμας των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων πληθυσμών (Local communities and indigenous peoples Platform), η οποία συστάθηκε στην COP21.
   
 4. Απόφαση σύμφωνα με την οποία το Ταμείο Προσαρμογής (Adaptation Fund, που δημιουργήθηκε βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο για την άμεση στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στις προσπάθειές τους για προσαρμογή) θα εξυπηρετήσει τη συμφωνία των Παρισίων. Η απόφαση παραμένει εξαρτώμενη από την περαιτέρω ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των πηγών χρηματοδότησης του ταμείου. Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ ανακοίνωσαν νέες συνεισφορές στο Ταμείο.

  Πέραν του αιτήματος των αναπτυσσόμενων χωρών να υπάρξει δυνατότητα να συζητήσουν για την εφαρμογή και τις φιλοδοξίες προ του 2020 ( pre-2020 implementation and ambition), εγκρίθηκε απόφαση για δύο απογραφές (stocktakes), οι οποίες θα εφαρμόσουν τη μορφή του διευκολυντικού διαλόγου του 2016 και θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των COP του 2018 και του 2019. Να σημειωθεί ότι η ΕΕ επανέλαβε ότι η εργασία για την ενίσχυση της δράσης προ του 2020 παραμένει εν δυνάμει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των προαναφερθέντων αποτελεσμάτων. Ως ένδειξη της ηγετικής θέσης για το κλίμα και ενός σημαντικού ορόσημου για την απόδειξη της δέσμευσής μας για ένα καθεστώς που βασίζεται σε διεθνείς κανόνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να καταθέσουν στα Ηνωμένα Έθνη τα μέσα επικύρωσης της τροποποίησης της Ντόχα του Πρωτοκόλλου του Κιότο μέχρι το τέλος 2018 (σημ. η Ελλάδα έχει ήδη περατώσει τις σχετικές διαδικασίες κύρωσης από το 2015, αλλά παραμένουν ακόμη κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις εν λόγω διαδικασίες).

Επίσης, τεκμηριώθηκε η δέσμευσή της ΕΕ να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για να αυξηθεί η υποστήριξη δράσεων σχετικών με το κλίμα. Το 2016, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της χορήγησαν 20,2 δισ. ευρώ για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.

Η συζήτηση σχετικά με την υποβολή εκθέσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες σχετικά με τα προβλεπόμενα επίπεδα δημόσιων οικονομικών πόρων που θα παρασχεθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες, βάσει της συμφωνίας των Παρισίων, κυριάρχησε τις τελευταίες ημέρες της διάσκεψης, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να επικεντρώνονται συστηματικά στην επέκταση της σχετικής εντολής. Επί του θέματος, υπήρξε συμφωνία για τη μεταφορά των εργασιών στους επικουρικούς φορείς (Subsidiary Bodies), προκειμένου να υπάρξει πρόσθετος χρόνος διαπραγμάτευσης, με την εντολή πάντως να παραμένει αμετάβλητη.

Η Παγκόσμια Δράση για το Κλίμα (Global Climate Action) συγκέντρωσε πρωτοφανή συμμετοχή μη κρατικών φορέων, όπως π.χ. επιχειρήσεις, τοπικές κυβερνήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κλπ που συζήτησαν προκειμένου να αναζητήσουν λύσεις ενώ έδειξαν τη δέσμευσή τους για κλιματικές δράσεις.

Τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες από όλο τον κόσμο ενέκριναν τη δέσμευση της Βόννης-Φίτζι (Bonn-Fiji Commitment), η οποία σηματοδοτεί τη δέσμευσή τους να προωθήσουν μια κρίσιμη μεταστροφή στην παγκόσμια ανάπτυξη ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία των Παρισίων σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα, μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης της αμερικανικής κυβέρνησης να αποσυρθεί από τη συμφωνία των Παρισίων, αξίζει να σημειωθεί ότι διάφοροι αμερικανικοί μη κρατικοί φορείς (όπως επιχειρήσεις, πόλεις, πολιτείες κλπ) έδειξαν ότι πολλά μέρη της αμερικανικής κοινωνίας παραμένουν δεσμευμένα στη συμφωνία των Παρισίων.

Η Προεδρία της COP23 και οι Πρωταθλητές Κλίματος Υψηλού Επιπέδου (High-Level Climate Champions)  δημοσίευσαν το πρώτο ετήσιο έντυπο για τη Κλιματική Δράση (Yearbook of Climate Action) το οποίο παρέχει μια γενική εικόνα της κλιματικής δράσης στους επτά θεματικούς τομείς και τα επιτεύγματα της Σύμπραξης του Μαρακές.

Επιπλέον, για να ενισχυθεί η συμμετοχή μη εμπλεκόμενων φορέων, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος "ανοιχτός διάλογος" (Open Dialogue) μεταξύ των μερών και των MKO.

Συνοπτικά λοιπόν, τα αποτελέσματα της COP23 αποτελούν απόδειξη της σταθερής δέσμευσης των χωρών για τη συμφωνία των Παρισίων, παρά τις όποιες προκλήσεις.  Όσον αφορά το μέλλον, τα μέρη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξασφάλιση ισχυρών κανόνων εφαρμογής των Παρισίων πριν από την λήξη της προθεσμίας στο τέλος του έτους. Από την άποψη αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να διατηρήσουν ηγετικό ρόλο μέσω της κλιμάκωσης της διεθνούς συνεργασίας όσον αφορά διμερείς πολιτικούς διαλόγους, την ανταλλαγή εμπειριών και τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών για την ανάπτυξη οικονομιών χαμηλών εκπομπών.

Τα επόμενα βήματα

H επόμενη διάσκεψη (COP24) των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) θα πραγματοποιηθεί στις 3-14 Δεκεμβρίου 2018 στο Katowice της Πολωνίας. Μέχρι τότε, όλα τα ΚΜ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και  η χώρα μας, θα συνεργαστούν στενά με όλους τους διεθνείς εταίρους όσο και με τις προεδρίες των Fiji και της Πολωνίας για να γίνει δυνατό να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις ολοκλήρωσης της Συμφωνίας των Παρισίων.