Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 5η (23.05.2018)
 1. Δήμος Αθηναίων - Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, στην ιδιοκτησία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Κληροδότημα Μαρίας Κασσιμάτη», επί των οδών Σταδίου 53 και Αιόλου 96 στο ΟΤ 6 / περιοχή 66 του Δήμου Αθηναίων και καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης.
 2. Δήμος Αθηναίων - Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, στο ΟΤ 57 περιοχής 64 στο Μεταξουργείο, μεταξύ των οδών Πειραιώς 92-94 και Κλεομβρότου, για αποχαρακτηρισμό κοινωφελούς πολιτιστικού χώρου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση προς την υπ’αρ. 12390/2004 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και καθορισμό όρων δόμησης και χρήσεων γης.
 3. Δήμος Πειραιώς - Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με την Α2751/2015 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά στην ιδιοκτησία Ελευθερίου και Ειρήνης Παπαδοπούλου, στη συμβολή της οδού Βύρωνος με τη Λεωφ.Χατζηκυριακού στο ΟΤ 46/Τ.28 και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.
 4. Δήμος Δελφών - Τροποποίηση του ΟΤ 18 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κίρρας (Ν.Φωκίδας) σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης άρσης ρυμοτομικής
  απαλλοτρίωσης.
 5. Δήμος Θεσσαλονίκης - Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης στα ΟΤ Γ215 και Γ216 μεταξύ των οδών Αναξιμάνδρου, Γυμν.Μικρού και Α.Τούσα με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης λόγω συμμόρφωσης δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης που αφορά σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της κ. Άννας – Αικατερίνης Μωραΐτη κλπ.
 6. Σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης για τη θέσπιση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΕΧΠ ΟΠΥ). Έγκριση:
          - της διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
          - των τεχνικών προδιαγραφών και των εγγράφων της σύμβασης
          - των απαιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
 7. Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση «Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) για την καλλιέργεια ιχθύων και οστράκων στην περιοχή της νήσου Κεφαλονιάς (κόλπος Αργοστολίου) Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς», της εταιρείας «Κέφαλος – Αειφόρος Οργάνωση και Διαχείριση Υδατοκαλλιεργειών ΑΕ» με δ.τ. «Κέφαλος ΑΕ».