παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ » Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 6η (22.06.2018)
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 6η (22.06.2018)
 1. Έγκριση παρέκκλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α) ως προς την αρτιότητα του γηπέδου, την απόσταση της κατασκευής από τα όρια γηπέδου και το ύψος των εγκαταστάσεων του εξοπλισμού ασφαλείας
  (κιγκλίδωμα), για την ανέγερση κτηρίου Τηλε-ελέγχου και Τηλεχειρισμού του σταθμού βαλβιδοστασίου GTP01 του «Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΡ» της εταιρείας TRANS ADRIATIC PIPELINE AG GREECE, σε εκτός σχεδίου περιοχή Καράβια, στη Ν.Μεσημβρία του Δήμου Χαλκηδόνας της ΠΕ Θεσσαλονίκης.
 2. Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για τη δημιουργία Ιατρικού Πάρκου Αθηνών σε εκτός σχεδίου εκτάσεις του Δήμου Παιανίας.
 3. Χρήση γης στο ΟΤ 93 της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.
 4. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) τριτογενούς τομέα στη θέση Κάντζα Παλλήνης (ν. Αττικής) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.
 5. Υποκατάσταση μελών των αναδόχων της «Μελέτης πολεοδόμησης των περιοχών Βελίκα – Κάτω Σωτηρίτσα, των Κοινοτήτων Μελιβοίας – Σωτηρίτσας του Νομού Λάρισας – Β΄ κατοικία», εκχώρηση της μελέτης αυτής και τροποποίηση της υπ’αρ. 9488/3297/26.3.2001 Απόφαση Γενικής Δ/ντριας περί «Τροποποίηση της 88650/3070/7.11.1995 Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί ανάθεσης εκπόνησης μελετών πολεοδόμησης ως προς την μελέτη «Πολεοδόμησης περιοχής Βελίκας – Κάτω Σωτηρίτσας Δήμου Μελιβοίας Νομού Λάρισας Β΄ κατοικία».
 6. Έγκριση 3ου ΣΠ της μελέτης εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης ΕΠΑ των περιοχών «Καλλιθέα – Αγ.Τριάδα και Δροσιά – Πεντέλη – Ζευγάρια – Τσιφλικόπουλο» του Δήμου Ιωαννιτών του Νομού Ιωαννίνων.
  Ανάδοχοι μελετητές : (α) ΤΟΜΗ ΑΕ
 7. Απευθείας ανάθεση της μελέτης «ΣΜΠΕ Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον
  Τουρισμό»
  . Έγκριση:
       - της διαδικασίας ανάθεσης (απευθείας ανάθεση)
       - των τεχνικών προδιαγραφών και των εγγράφων της σύμβασης
 8. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής β΄ κατοικίας Κουβαρά του Δήμου
  Σαρωνικού (ν. Αττικής) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.

 

| | | | | |