παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ » Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 7η (27.07.2018)
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 7η (27.07.2018)
 1. Δήμος Καλαμαριάς - Διορθώσεις στο ισχύον ΓΠΣ Δήμου Καλαμαριάς [Υ.Α. 59280/19.12.2014 (ΑΑΠ 3/2015) «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ν. Θεσσαλονίκης)»] σε εφαρμογή των αποφάσεων Διοικητικού Πρωτοδικείου και Εφετείου Θεσσαλονίκης, για διόρθωση σφαλμάτων εκ παραδρομής και εναρμόνιση κειμένων και διαγραμμάτων σε διάφορα οικοδομικά τετράγωνα.
 2. Δήμος Θέρμης - Διορθώσεις στο ισχύον ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης [Υ.Α. 66266/29.11.2013 (ΑΑΠ 451) «Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης (ν. Θεσσαλονίκης»], σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016.
 3. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Αθήνας, με θεσμοθέτηση των ήδη κατασκευασμένων – σε τμήματα οδών ή ευρέων κοινοχρήστων χώρων – πεζοδρόμων στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων (ν. Αττικής).
 4. Έγκριση της χρήσης ξενοδοχείου στο κτήριο επί της οδού Μητροπόλεως 21, στην περιοχή «Πλάκα» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών
 5. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (ν. Αττικής), με άρση απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 15, σε συμμόρφωση της αριθμ. 2989/2005 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμό χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης.
 6. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 191/Τ27 του Δήμου Πειραιά που περικλείεται από τις οδούς Παναγιάς Μυτριδιωτίσσης – Ματρώζου – Ακτής Δηλαβέρη – Πανουργιά για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με την Α2109/2012 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, σε φερόμενη ιδιοκτησία των Περικλή Κλωναρίδη και Θεοφανούς Βαρβαρίτη.
 7. Δήμος Αθηναίων - Πολεοδομικές ρυθμίσεις στην Ακαδημία Πλάτωνος, σε συμμόρφωση της 14300/05 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την άρση απαλλοτρίωσης σε ακίνητα στα ΟΤ 119, 120 και 121 περιοχής 75.
 8. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του αδιεξόδου της οδού Σχολείου στο ΟΤ 91 περιοχή 60, 1η Δ.Κ., στην περιοχή «Πλάκα» του Δήμου Αθηναίων.
 9. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) τριτογενούς τομέα στη θέση Κάντζα Παλλήνης (ν. Αττικής) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.
 10. Δήμος Χερσονήσου – Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου - Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης στα πλαίσια του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), σε έκταση ιδιοκτησίας της ΗΛΙΟΘΕΑΣ ΑΕ συνολικού εμβαδού 292.918 τμ. στην περιοχή Ελιάς, στη θέση Πλατύβολα & Ξυ Κεφάλι του Δήμου Χερσονήσου (πρώην Δήμου Γουβών) της ΠΕ Ηρακλείου.
 11. Έγκριση ανάκλησης του από 28.1.1993 Προεδρικού Διατάγματος «Έγκριση μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης ρυμοτομούμενου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Συκεών (ν. Θεσσαλονίκης)» (ΦΕΚ 364 Δ/15.4.1993).
 12. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για την επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Δημητρίου, Γεωργίου και Ανδρέα Κουγιά επί της οδού Ομ.Σκυλίτση αρ. 34 στο ΟΤ 168/Τ.26.
 13. Δήμος Κασσάνδρας ΔΕ Παλλήνης ΤΚ Παλιουρίου ΠΕ Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης στο πλαίσιο του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, σε ιδιοκτησία της εταιρείας «MARE VILLAGE AE» στη θέση «Κάνιστρο» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
 14. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης στα πλαίσια του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α) για πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΜΥΓΔΩΝΙΑ» στη θέση Λιβαδάκι – Οσία Ξένη της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου του Δήμου Θέρμης ΠΕ Θεσσαλονίκης και επικύρωση οριογραμμών ρέματος.
| | | | | |