παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ » Συνεχιζόμενη Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 7η (30.07.2018)
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Συνεχιζόμενη Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 7η (30.07.2018)
  1. Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας - Τροποποίηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ1387 στην ΠΕ 4η – 5η της περιοχής Πόρτο Ράφτη (περιοχή β΄ κατοικίας).
  2. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης στα πλαίσια του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α) για πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) νομού Χανίων ΠΕ στη θέση Αγ.Αικατερίνη ή Σκαφτά Χωράφια, Τοπικής Κοινότητας Νεροκούρου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου του Δήμου Χανίων.
  3. Δήμος Πολυγύρου ΤΚ Μεταμόρφωσης ΔΕ Ορμυλίας Ν. Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
    Έγκριση πολεοδομικής μελέτης στο πλαίσιο του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, σε ιδιοκτησία του Οικιστικού Ομίλου «Τα Διονυσιάτικα – Μεταμορφώσεως Χαλκιδικής» στη θέση «Σίδερο» του ΔΚ Μεταμορφώσεως, ΔΕ Ορμυλίας Δήμου Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής.
  4. Αίτημα Προέγκρισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος 5* στη θέση «Μερτζίκι» νήσου Σάμου.
  5. Αίτημα Προέγκρισης για Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Ειδικού Τύπου (ΕΠΕΤ) Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη θέση «Μεγάλη Λάκκα» του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.
  6. Δήμος Άργους περιοχή Μύλοι
    Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή Μύλοι Λάρνας του Δήμου Άργους.

 

| | | | | |