παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ » Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 8η (27.09.2018)
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 8η (27.09.2018)
 1. Έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης του νέου Ειδικού
  Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (ΕΧΠ Τουρισμού)
  .
 2. Υποβολή αιτήματος παρέκκλισης ως προς το ύψος κωδωνοστασίου του Ι.Ν. Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου Χρυσοβέργιο Αιτωλικού Δήμου Μεσολογγίου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α/24.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Δήμος Κασσάνδρας, ΔΕ Παλλήνης ΤΚ Παλιουρίου ΠΕ Χαλκιδικής Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  Έγκριση πολεοδομικής μελέτης στο πλαίσιο του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, σε ιδιοκτησία της εταιρείας «MARE VILLAGE ΑΕ» στη θέση «Κάνιστρο» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
 4. Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», σχετικά με την αρ.πρ. 14144/7.9.2017 απόφαση της Δ/νσης Δόμησης Δήμου Αθηναίων «Ανάκληση της με αρ.πρ. 53/16 έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας της εταιρείας «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» στη θέση ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1 (120 2975) στο Δήμο Αθηναίων.
 5. Δήμος Σπάρτης
  Αποστολή αποσπάσματος πρακτικού ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Λακωνίας σχετικά με εξέταση προσφυγής Χιώτη Νικολάου κατά της αρ.πρ. 2867/456 δήλωσης ένταξης αυθαιρέτων τις διατάξεις του ν. 4178/2013 διώροφης κατοικίας στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο του Δήμου Σπάρτης.
 6. Αποστολή αποσπάσματος πρακτικού ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Τρικάλων σχετικά με εκδίκαση της αρ. 17650/11.4.2016 προσφυγή / αίτημα της κας Παρασκευής Ηρ. Νταμάγκα.
 7. Αποστολή αποσπάσματος πρακτικού ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών σχετικά με εξέταση αιτήματος για εξαίρεση ή μη από το χαρακτηρισμό ως «αξιόλογου τεχνικού» του έργου με θέμα «Επισκευές όψεων και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σημειακών επεμβάσεων των οκτώ (8) προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφ.Αλεξάνδρας».
| | | | | |