παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ » Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 9η (24.10.2018)
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 9η (24.10.2018)
 1. Δήμος Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής
  Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 111 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου – συμπληρωματική εισήγηση.
 2. Δήμος Ηλιούπολης
  Άρση απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία κκ Σ.Αλελέ κτλ. στο ΟΤ 463 (πρώην 664) επί των οδών Μαρίνου Αντύπα και Κύπρου.
 3. Αίτημα Προέγκρισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδος παραθερισμού πολυτελείας στην κτηματική μερίδα 579 γαιών Λίνδου Ρόδου.
 4. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης
  Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) τριτογενούς τομέα στη θέση Κάντζα
  Παλλήνης (ν. Αττικής) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων
 5. Δήμος Θεσσαλονίκης – ΠΕ Θεσσαλονίκης
  Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην ΟΜ-100 στις οδούς Βικοπούλου, Ι.Βόγα, Λουκιανού και ανωνύμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης ιδιοκτησίας Ι.Μ. Σωτήρος Χρισοτύ των αδελφών του Ελέους Αγ.Βικεντίου του Παύλου Καθολικής Εκκλησίας σε συμμόρφωση της υπ’αρ. 2421/1999 απόφασης του ΣτΕ.
 6. Καταβολή αποζημίωσης ως αποτέλεσμα της λύσης της σύμβασης της μελέτης «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου», στην ανάδοχο εταιρεία μελετών «Χωροδυναμική – Περιβάλλον – Ανάπτυξη Έφη Καραθανάση και Συνεργάτες ΕΕ».
 7. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου μεταξύ των ΟΤ 537, 537α και 542 σ4ε συμμόρφωση προς την υπ’αρ. 15312/2005 δικαστική απόφαση.
  (Συμπληρωματική εισήγηση κατά το μέρος που αφορά στην επικαιροποίηση του διαγράμματος που εγκρίθηκε με την 27η Πράξη/Συνεδρίαση 3η/15.7.2016 του ΚΕΣΥΠΟΘΑ)
 8. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπετσών στο ΟΤ 415, σε συμμόρφωση με την υπ’αρ. 2322/2008 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.
 9. Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας από τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας.
| | | | | |