παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ » Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 11η (12.12.2018)
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 11η (12.12.2018)
 1. Σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΧΠ ΑΠΕ)».
 2. Δήμος Επιδαύρου Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
  Αναθεώρηση – Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» στη θέση «Ξεβίγλι» Νέας Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
 3. Δήμος Κεφαλλονιάς
  Έγκριση εγκατάστασης Μεγάλου Πράσινου Σημείου εντός ΖΟΕ στη θέση «Αμπατιέλου» στο Αργοστόλι Δήμου Κεφαλλονιάς
 4. Δήμος Πεντέλης (Δ.Ε. Νέας Πεντέλης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής
  Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συμμόρφωση προς την υπ΄αρ. 2467/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, τις υπ’αρ. 4879/05, 12756/05 και 9162/07 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την υπ΄αρ. 2343/09 απόφαση του ΣτΕ, το πρακτικό 10/18 του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ και την από 12.7.2011 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο ΟΤ 206 Δημοτικής Ενότητας Νέας Πεντέλης Δήμου Πεντέλης.
 5. Δήμος Διονύσου Αχαρνών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
  ‘Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ) για την προσθήκη κατ΄επέκταση ισογείου και υπογείου σε υφιστάμενο ισόγειο κτήριο υπεραγοράς τροφίμων με υπόγειο και υπαίθριο χώρο στάθμευσης, ιδιοκτησίας της «ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε», που βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ΓΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχή επί της Λεωφόρου Δροσιάς – Σταμάτας 31Α της Δ.Ε. Σταμάτας του Δήμου Διονύσου Αχαρνών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
 6. Σχετικά με υπόθεση υπαγωγής αυθαιρέτου ιδιοκτησίας Γ.Ρίζου στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, που απέστειλε το ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Πρεβέζης στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ.
 7. Δήμος Πειραιώς
  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο ΟΤ 69/Τ26, για (α) τον αποχαρακτηρισμό του χώρου επί των οδών Κολοκοτρώνη – Β. Γεωργίου – Ηρώων Πολυτεχνείου – Δραγάτση από «Χώρο για την ανέγερση Δημαρχείου» και τον χαρακτηρισμό του σε «Χώρο για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου» και (β) τον καθορισμό νέου περιγράμματος δόμησης.
 8. Δήμος Λευκάδας
  Χαρακτηρισμός τμημάτων των οικισμών Αλέξανδρος και Κολυβάτα του Δήμου Λευκάδας (ν. Λευκάδας) ως παραδοσιακών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο παραδοσιακό τμήμα και στην υπόλοιπη εντός των καθορισμένων ορίων περιοχή των οικισμών αυτών. (σε συνέχεια της από 20.7.2017 εισήγησης ΔΑΟΚΑ και της υπ’αρ. 68/9η/25.7.2017 πράξης ΚΕΣΥΠΟΘΑ)
 9. Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» σχετικά με έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών για σταθμό κινητής τηλεφωνίας στη θέση ΟΤ 46 αρ.οικ. 403 στη Ν.Τρίγλια Δήμου Προποντίδας με κωδική ονομασία «ΝΕΑ TRIGLIA CITY 3452».
 10. Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» σχετικά με την απόρριψη της υπ’αρ. 1116/7.5.2014 αίτησης για έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών για το σταθμό κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «4526 ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ».
 11. Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με επιστροφή φακέλου άδειας εγκατάστασης σταθμού βάσης επί των οδών Μελετίου Μεταξάκη και Λασθαίνους στο Δήμο Ιεράπετρας με κωδική ονομασία «100 2237 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ».
 12. Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με ανάκληση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στην οδό Κυρηνείας 9 Δήμου Γλυφάδας με κωδική ονομασία «110 5244 ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ».
 13. Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με απόρριψη αίτησης έγκρισης εγκατάστασης σταθμού βάσης στην οδό Γρ.Λαμπράκη 22 και Ευτυχίας 4 στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης με κωδική ονομασία «110 5132 ΛΟΥΝΤΕΜΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ».
 14. Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» για την ακύρωση του υπ’αρ. 42447/22.12.2015 εγγράφου του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης της ΥΔΟΜ Δήμου Αρτέμιδας-Σπάτων με το οποίο χαρακτηρίζεται ως ανενεργή η από 11.6.2012 (αρ.πρ. 18217) αίτησή για έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών για το σταθμό κινητής τηλεφωνίας με στοιχεία αρ.σταθμού «2086» και θέση «ΣΠΑΤΑ CITY» σε κτήριο επί της οδού Θουκυδίδου 27 στα Σπάτα.
 15. Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» για την ακύρωση της υπ’αρ. 1410/28.3.217 απόφασης του Τμήματος Εκδόσεως Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης της ΥΔΟΜ Γλυφάδας με την οποία απορρίπτεται η με αρ. 876/3.3.2017 αίτησή για έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών
  σταθμού ραδιοεπικοινωνίας σε ακίνητο επί των οδών Μεσσήνης 1 και Βουλιαγμένης 1 στο Δήμο Γλυφάδας (κωδική ονομασία 9442 ΓΛΥΦΑΔΑ Ν.ΕΥΡΙΑΛΗ).
 16. Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» για την ακύρωση της υπ’αρ. 2445/14.6.2016 απόφασης του Τμήματος Εκδόσεως Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης της ΥΔΟΜ Γλυφάδας με την οποία απορρίπτεται η υπ΄αρ. 731/22.2.2016 αίτηση για έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας σε ακίνητο στην οδό Αρχιπελάγους 71 στο Δήμο Γλυφάδας (κωδική ονομασία 2723 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ).
 17. Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» για εξαφάνιση της υπ’αρ. 263/2016 (Συνεδρίαση 10η/22.9.2016) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου με την οποία απορρίπτεται η υπ’αρ. 27500/5.8.2016 αίτηση προς την ΥΔΟΜ Περιστερίου για έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας επί της Λ.Αθηνών 322 στο Περιστέρι (κωδική ονομασία 2953 ΑΙΓΑΛΕΩ 25).
 18. Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» για εξαφάνιση της υπ’αρ. 5789/7.7.2016 απόφασης με θέμα την ανάκληση της υπ’αρ.
  9229/19.9.2014 έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στη θέση Πλαταιών 50 (ΟΤ 56) στο Δήμο Βριλησσίων (κωδική ονομασία 2809 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 5).
 19. Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για ακύρωση της υπ’αρ. 2653/21.12.2017 απόφασης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Γρεβενών με την οποία τέθηκε στο αρχείο η υπ’αρ. 2226/4.12.2012 αίτηση για έγκριση εγκατάστασης σταθμού κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή «Τριμήνια» ΔΔ Καλαμιτσίου του Δήμου Γρεβενών (κωδική ονομασία 1005900 ΤΡΙΜΗΝΙΑ)
| | | | | |